Eerste pilots gebouwinspecties door drones veelbelovend

Artikel delen

Dit voorjaar hebben er voor het eerst legale dronevluchten plaatsgevonden in stedelijk gebied. Dit gebeurde binnen het innovatieproject FaSA. Dit project loopt over een periode van drie jaar waarin een ‘Façade Service Applicatie’ ontwikkeld wordt. Initiatiefnemers zijn VMRG, OCTO en Aeroscan die samenwerken met 39 publieke en private partijen.

FaSA is een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Hiermee kan op een objectieve manier continu inzicht worden geboden in de technische en esthetische prestaties van gevels van woningen en bedrijfsgebouwen.
In het kader van het FaSA project zijn onlangs de eerste pilots uitgevoerd die bestonden uit diverse dronevluchten in woonwijken. Daarvoor is als eerste in Nederland toestemming gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Defensie.

Privacy gewaarborgd

Bij de dronevluchten is privacy een issue dat erg serieus wordt genomen. Voorafgaand aan de pilotvluchten ontvingen de huurders een brief van de woningcorporatie met uitleg over de inspecties. Hierin werd benadrukt dat de focus op de technische aspecten van de buitenkant van een huis lag en nadrukkelijk niet op personen of persoonlijke eigendommen. Mochten er toch personen of bijvoorbeeld kentekens op de beelden staan, worden deze ‘geblurd’ en uitsluitend de aangepaste beelden worden met de opdrachtgever gedeeld. Er werden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners om de opgenomen beelden te kunnen bekijken. De eerste reacties hierop waren zeer positief. Het blijkt erg leuk en interessant om de eigen buurt via dronebeelden te zien.

Onderhoud voorspellen

De drones vliegen op gepaste afstand en vanuit de lucht maakt de camera op het apparaat foto’s van het dak, de gevel en de kozijnen. De camera maakt foto’s in een hele hoge resolutie en brengt afwijkingen op millimeter niveau haarscherp in kaart. Om een totaalbeeld van een gebouw te krijgen, zullen de verkregen beelden op termijn ook gekoppeld moeten worden aan grondfotografie. Dit betekent voor het gevelonderhoud dat er in de toekomst op een heel andere wijze gewerkt gaat worden. Een gebouw wordt continu gemonitord. Hiervoor zullen er in dit project ook nieuwe sensoren worden ontwikkeld. Hierdoor kan men onderhoud zeer nauwkeurig voorspellen. Geen onderhoud als het al te laat is, maar preventief onderhoud. Dit project komt mede tot stand door steun vanuit Kansen voor West II, EFRO subsidie.