Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Salderingsregeling zonnestroom loopt nog even door

Voor een hoop ondernemers kwam er onlangs goed nieuws vanuit Den Haag. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben namelijk besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Hierdoor blijft het voor mkb-bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwerkt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.

Na 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Deze afbouw zorgt ervoor dat eigenaren van zonnepanelen vanaf 2023 de opgewerkte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. De geleidelijke afbouw zal er voor zorgen dat het voordeel in 2031 teruggebracht is naar nul. Vanaf dat moment ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom.

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk zoals bijvoorbeeld een slimme meter. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om een meter met een dubbel telwerk te hebben.

De populariteit van zonnepanelen ten behoeve van opwekking van duurzame energie groeit nog steeds. Het totale vermogen aan zonnepanelen groeide volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2018 met 52 procent naar 4.400 megawatt. Het opgestelde vermogen op daken van woningen steeg met 37 procent en bij bedrijven met 71 procent. Het merendeel van het zonnevermogen ligt nu nog op woningdaken, maar zonneparken op weilanden, akkers en andere gronden maken een duidelijke opmars.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het totale vermogen van zonneparken vorig jaar fors is toegenomen. Stond er in 2017 nog voor 98 megawatt op 22 zonneparken aan panelen op gesteld, in 2018 verviervoudigde dat naar 444 megawatt op 65 zonneparken. Zonneparken maken in de regel geen gebruik van de salderingsregeling, maar van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie.

Ook deze regeling blijft populair. Het RVO ontving bij de afgelopen openstelling 5.376 subsidieaanvragen, goed voor €4,8 miljard. Met 5.175 aanvragen die goed zijn voor bijna € 3 miljard blijft Zon-PV de populairste categorie. In het najaar gaat er een nieuwe ronde van deze regeling open en kunnen bedrijven met een grootverbruikersaansluiting weer een aanvraag doen. Dit zal echter wel de laatste ronde zijn in de huidige vorm. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed en richt de regeling zich op CO2-emissiereductie. De financiële ondersteuning bij investeringen in zonnepanelen in deze nieuwe regeling is op dit moment nog niet duidelijk.

Ben je van plan om te gaan investeren in zonnepanelen en wil je meer weten over de salderingsregeling of andere subsidieregelingen voor duurzame energieproductie? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand e-mailadres of bel 088-253 3300.

BouwTotaal