Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Iedereen doet wat

Samen maken we Nederland steeds duurzamer. Zo pakken we vaker de fiets naar het werk. Verspillen we minder voedsel. Kopen we meer tweedehands spullen of laten een apparaat wat stuk is gegaan maken in plaats van een vervangende versie te kopen. Bouwend Nederland draagt bij aan de energietransitie waar wij met z’n allen voor staan. Door onder andere particulieren te helpen bij het isoleren van woningen of plaatsen van warmtepompen.

Over de verschillende subsidieregelingen die bijdragen aan de energietransitie heb ik in de afgelopen artikelen al veel geschreven. Voor ondernemers zijn de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek zeer interessante regelingen. Wanneer u investeert in een energie- of milieubesparend bedrijfsmiddel dan is het vaak mogelijk om deze aan te melden binnen één van deze regelingen. Een deel van de investering kan dan afgetrokken worden van de winst, met een lagere winstbelastingafdracht als gevolg.
Andere regelingen zijn de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de nieuwe Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze laatste gaat in de herfst van dit jaar als het goed is weer open. Een andere regeling die niet direct door jullie ondernemers ten gelde kan worden gemaakt, maar wel van belang is voor de sector is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Deze regeling stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Woningeigenaren, VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties kunnen subsidie krijgen als er meerdere energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd worden. Het is een bestaande en inmiddels wel bekende regeling. Er is echter wel een wijziging te melden in deze regeling.

SEEH-regeling

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft kortetermijnmaatregelen genomen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Eén van de maatregelen is het verhogen van de subsidie voor consumenten binnen de SEEH-regeling. Huiseigenaren moeten hiermee gestimuleerd worden om ondanks dat het een onzekere tijd is, de beslissing om hun huis te verduurzamen niet uit te stellen. Daarom heeft de minister de SEEH-regeling verruimd. In plaats van 20% van de kosten wordt vanaf 1 juni tot en met 31 december 2020 30% van de kosten vergoed. Door dit te communiceren aan uw potentiële klanten kunnen deze mogelijk makkelijker over de streep getrokken worden om bijvoorbeeld hun woning te gaan isoleren.
Het kabinet zal zelf ook meer gaan investeren, verduurzaming verder stimuleren en door in de komende periode nog andere maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Allemaal redenen om u niet door de coronacrisis uit het veld te laten slaan, maar om gewoon door te gaan met de werkzaamheden en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Zoals de overheid het zo mooi zegt: “Iedereen doet wat.”
Heeft u plannen om te investeren in energie- of milieubesparende maatregelen. Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden voor subsidies of andere fiscale regelingen. Heeft u vragen dan mag u altijd contact met mij opnemen via onderstaand e-mailadres of telefonisch via 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal