Luchtdicht bouwen belangrijk voor energietransitie

Artikel delen

Sinds het klimaatakkoord wordt erop toegezien dat de klimaatverandering beperkt blijft door de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het verbranden van fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat er veel CO2 wordt uitgestoten. Om hier verandering in aan te brengen en tevens te zorgen voor een toekomstbestendige energievoorziening is de ‘energietransitie’ in het leven geroepen. Een structurele verandering naar een duurzamere energiehuishouding waarbij bijvoorbeeld zelf energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Hierbij is het belangrijk dat woningen beter worden geïsoleerd en zo luchtdicht mogelijk worden gebouwd.

Luchtdicht bouwen biedt daarnaast nog andere voordelen. Doordat er een luchtdichte schil wordt gecreëerd, gaat er geen gewenste lucht verloren maar komt er ook geen ongewenste lucht binnen, wat vaak wordt ervaren als ‘tocht’. Kortom, er wordt veel energie bespaard, de energierekening daalt, het voorkomt condens in de constructie én er ontstaat een prettig leefklimaat.

Binnen het Dichtgarant concept maakt Celdex op basis van de gestelde eisen, samen met de klant de juiste keuzes in luchtdicht bouwen. Dichtgarant biedt verschillende voordelen binnen het bouwproces. Door mee te denken over het ontwerp, kunnen veel voorkomende luchtlekken worden voorkomen. Het geven van advies en begeleiding in de fabriek of op de bouwplaats zorgt ervoor dat producten sneller en eenvoudiger worden toegepast. Door middel van bouwsoftware wordt de kwaliteitsborging van de toegepaste afdichtingsproducten vastgelegd. Dichtgarant producten zijn zorgvuldig geselecteerd op duurzaamheid, circulariteit en uitermate geschikt voor prefabricatie. Dit gehele proces zorgt voor kwaliteit en kostenbesparing, tijdens en na het bouwproces.

Celdex
celdex.nl