Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Verhoging en verlaging overdrachtsbelasting

In mijn vorige column ‘Een kazerne is om in te wonen’ schreef ik over de toepassing van het lage tarief (2%) voor de overdrachtsbelasting. Terwijl hierover nog steeds onduidelijkheid is, staat ons al weer een nieuwe wijziging in de overdrachtsbelasting te wachten. Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel ingediend waarbij de overdrachtsbelasting zowel verlaagd wordt als verhoogd.

In bepaalde gevallen wordt het tarief verlaagd naar 0%. In andere (beter gezegd: meer) gevallen wordt het tarief verhoogd. Per saldo een lucratieve aanpassing voor de overheid: de structurele kosten van de verlaging worden begroot op € 221 miljoen; de structurele opbrengsten van de verhogingen worden begroot op € 849 miljoen. Per saldo dus een meeropbrengst van € 628 miljoen. Wat gaat er veranderen?

  1. Het tarief voor starters op de woningmarkt daalt van 2 % naar 0%.
  2. Het algemene tarief stijgt van 6 % naar 8 %
  3. Voor woningen die geen eigen woning zijn, gaat het algemene tarief van 8 % gelden. Een verhoging van 2 % naar 8%.

De bedoeling is dat deze wijzigingen ingaan op 1 januari 2021. In deze bijdrage geef ik een toelichting op de wijzigingen.

Tarief voor starters

Voor starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar geldt vanaf 1 januari 2021 een volledige vrijstelling. Het begrip ‘starters’ is wat misleidend, omdat ook doorstromers in deze leeftijdscategorie van de vrijstelling gebruik kunnen maken. De vrijstelling geldt namelijk voor iedereen in deze leeftijdscategorie die de vrijstelling niet eerder heeft gebruikt. Een voorbeeld: twee partners van respectievelijk 32 en 34 jaar verkopen in 2021 hun huidige woning en kopen een andere woning voor bijvoorbeeld € 400.000,-. Voor de aanschaf van de nieuwe woning betalen zij geen overdrachtsbelasting. Een voordeel van € 8.000,- (2 % van € 400.000,-) voor deze doorstromers.
De meningen verschillen over het antwoord op de vraag of deze maatregel starters echt gaat helpen. Een belangrijke categorie wordt namelijk uitgesloten van deze subsidie. Nieuwbouwwoningen vallen namelijk niet onder de overdrachtsbelasting, maar onder de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting komt er geen vrijstelling of korting. Kopers van nieuwbouwwoningen worden met deze maatregel dus niet geholpen.

Algemene tarief

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8 %. Dit geldt dus ook voor bedrijfsmatig vastgoed, zoals bedrijfsgebouwen.

Tarief voor woningen bij niet-starters

Op dit moment geldt voor alle woningen het lage tarief van 2 %. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit lage tarief alleen nog voor personen die zelf duurzaam in de woning gaan wonen. Beleggers gaan het algemenen tarief betalen, wat volgend jaar dus 8% bedraagt.

Tips voor de praktijk

Wat zijn de tips voor de praktijk?

  • Woningkopers tussen de 18 en 35 jaar (starters en doorstromers) kunnen door een paar maanden te wachten met de notariële akte 2 % overdrachtsbelasting besparen.
  • Beleggers in woningen kunnen de notariële akte juist beter naar voren halen. Indien vóór 1 januari 2021 wordt gepasseerd, geldt nog het lage tarief van 2 % in plaats van 8 %. Een besparing dus van 6 %.
  • Ook beleggers in bedrijfsmatig vastgoed en ondernemers die vastgoed aanschaffen voor eigen gebruik kunnen een voordeel behalen door nog vóór 1 januari 2021 te passeren bij de notaris. Nu geldt nog 6 %, straks 8 %.

Teus van de Bospoort
Directeur / Belastingadviseur
Alfa Accountants en Adviseurs
tvdbospoort@alfa.nl

BouwTotaal