Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

In het harnas sterven

Voor onverwachte situaties in het bedrijf hebben de meeste ondernemers de zaken goed geregeld. Naast de ondernemingsrisico’s zijn er ook andere risico’s, die meer in de privé sfeer liggen. Ik denk dan aan: arbeidsongeschiktheid, overlijden of echtscheiding. Ik zie regelmatig dat daarvoor minder aandacht is. Terwijl deze gebeurtenissen heel vervelende gevolgen voor het bedrijf en de privé-situatie kunnen hebben. Je kunt deze vervelende gevolgen echter voorkomen of beperken.

vrouw in kantoor met verhuisdozen

Welke regelingen zijn nodig voor het geval de ondernemer in het harnas overlijdt? Daarbij zijn drie dingen van belang:

  • Hoe is het met de financiële situatie van de nabestaanden?
  • Hoe beperk ik de te betalen belasting?
  • Kan het bedrijf verder?

Financiële situatie nabestaanden

Als de ondernemer overlijdt is het van belang dat de nabestaanden in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Is hun eigen inkomen en de opbrengst van de onderneming hiervoor toereikend? Een financiële planning kan een mooi hulpmiddel zijn om dit in beeld te brengen. Indien hieruit blijkt dat het inkomen of vermogen onvoldoende is, kunnen hiervoor aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten. De kosten van deze verzekeringen zijn relatief beperkt.

Hoe beperk ik de te betalen belasting?

Over de nalatenschap moet erfbelasting worden betaald. Daarnaast moet in een aantal situaties ook inkomstenbelasting worden betaald over opgepotte reserves. In de wetgeving zijn faciliteiten opgenomen die de heffing van deze belastingen kunnen beperken. Hiervoor moet u doorgaans aan voorwaarden voldoen. Om hieraan te kunnen voldoen is het van belang om een testament op te stellen dat de mogelijkheden biedt om gebruik te kunnen maken van deze faciliteiten. Het is van belang om in samenspraak met uw notaris en uw belastingadviseur regelmatig (iedere vijf jaar) uw testament te beoordelen of dit nog up to date is.

Kan het bedrijf verder?

De continuïteit van de onderneming is vaak sterk afhankelijk van de ondernemer. Wanneer deze plotseling wegvalt, kan dat een groot gevaar zijn voor het voorbestaan van de onderneming. Het is daarom belangrijk hiervoor regelingen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld door een deskundig iemand te benoemen die de leiding over het bedrijf krijgt in het geval de ondernemer overlijdt. Hij kan dan voor continuïteit zorgen. Bij een onderneming in de vorm van een besloten vennootschap is certificering van de aandelen hiervoor een goede oplossing. Zeggenschap over de onderneming en bezit van de onderneming worden dan gescheiden. De zeggenschap komt in een stichting en het vermogen blijft bij de familie. Bij leven is de DGA bestuurder van de stichting en heeft hij dus de zeggenschap. In de statuten van de stichting wordt al vast een opvolgend bestuurder benoemd die in functie treedt op het moment dat de DGA overlijdt. De continuïteit van de leiding is dan geregeld.

Calamiteitendossier

Het is belangrijk dat nabestaanden op de hoogte zijn van de regelingen. Een zogenaamd calamiteitendossier is daarom zeer aan te raden. In dit dossier zijn dan alle belangrijke zaken ten aanzien van overlijden opgenomen. Dit voorkomt dat het voor nabestaanden een zoektocht wordt, waarbij belangrijke zaken mogelijk over het hoofd worden gezien.

Teus van de Bospoort
Directeur / Belastingadviseur, Alfa accountants en adviseurs
tvdbospoort@alfa.nl

BouwTotaal