Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Niets is zo veranderlijk als het weer

Niets is zo veranderlijk als het weer zeggen ze dan. Nou, het kabinet kan er anders ook wat van. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2021 verschenen. Met de plannen voor de belastingheffing voor 2021. Ik verbaas mij er altijd weer over hoeveel van de plannen van de voorgaande paar jaren er weer voortijdig worden bijgesteld.

Foto: Bert van Dijk.

Ter illustratie hierbij enkele regelingen die weer worden gewijzigd.

  1. De zelfstandigenaftrek. Er waren al plannen om de zelfstandigenaftrek af te bouwen. In het Belastingplan 2021 staat dat we nog steeds gaan afbouwen, maar wel versneld.
  2. De investeringsaftrek. De Hoge Raad moest er aan te pas komen om een uitleg te geven over het wetsartikel inzake de investeringsaftrek. Weten we net sinds dit jaar hoe het werkt. Blijkt dat deze uitleg de heren in Den Haag niet bevalt. Gevolg: we gaan het artikel voor de investeringsaftrek aanpassen.
  3. Tarieven in de vennootschapsbelasting. De tarieven in de vennootschapsbelasting zouden stapsgewijs worden verlaagd. Het hoge tarief zou op termijn naar 20% worden. Dus niet, het hoge tarief blijft 25%. Bij dit laatste moet ik wel de kanttekening maken dat het winstbedrag waar vanaf het hoge tarief begint, opschuift van € 200.000,- naar € 245.000,- in 2021en naar € 395.000,- in 2022.

Ondernemingsstructuur?

Nu is niet iedere verandering altijd een verbetering om maar in de uitdrukkingen te blijven. Maar de laatste verandering kan voor het MKB zeker een verbetering zijn. Zeker omdat het tarief in de eerste schijf wel daalt, namelijk naar 15%. Het verschil tussen het hoge en lage tarief is daarmee 10% (!).
Naar aanleiding van dit voorstel is het verstandig om eens kritisch te kijken naar de juridische structuur van je onderneming in het licht van de tarieven voor de vennootschapsbelasting. Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt bijvoorbeeld minder interessant. Je kan dan namelijk maar één keer gebruikmaken van het tariefopstapje. Nu dit tariefsopstapje groter wordt, wordt een fiscale eenheid nadeliger. Nu was dit ook al nadelig met een tariefopstapje van € 200.000,-, maar het wordt nu nog nadeliger. Dit omdat het verschil tussen het hoge en lage tarief ook nog eens toeneemt tot 10 %. Bij een winst in de fiscale eenheid van € 800.000,- kan het nadeel dan zomaar oplopen tot € 39.500,- aan belasting. Namelijk een tweede tariefopstap van € 395.000,- met een voordeel van 10%.
Voor grotere ondernemingen die ook aanzienlijke winsten behalen kan het aantrekkelijk zijn om te gaan onderzoeken of bepaalde activiteiten niet kunnen worden ondergebracht in een afzonderlijke BV. Want als je de winst kan verdelen over meerdere BV’s, kan dat aanzienlijke voordelen opleveren.
Wijzigingen in je ondernemingsstructuur vragen veel tijd en planning. Ga je gehaast te werk dan kan het zomaar vele duizenden euro’s aan belasting kosten, omdat je een belangrijk aspect over het hoofd hebt gezien. Mijn advies is: ga hier tijdig mee aan de slag. En om maar af te sluiten met een uitdrukking: “je moet zeilen als de wind waait”, wat zoveel betekent; als een kans zich voordoet, moet je hem grijpen.

Gerrald Heijnen
Senior belastingadviseur
Alfa Accountants en Adviseurs
gheijnen@alfa.nl

BouwTotaal