Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Nog ‘Snel verdiend’ in 2020

Net als elk jaar kijken wij subsidieadviseurs tegen het einde van het jaar weer gespannen naar de vele veranderingen die plaats gaan vinden rond de jaarwisseling. Sommige regelingen stoppen en nieuwe verschijnen, maar vaak gaat een jaarwisseling gepaard met wijzigingen van bestaande regelingen. Deze wijzigingen zijn het resultaat van bijvoorbeeld verscherpte wet- en regelgeving of nieuwe beleid van de overheid.

Dit jaar is natuurlijk wat anders verlopen dan we vooraf hadden voorspeld. De crisis heeft voor veel ondernemers een behoorlijke impact gehad. De overheid heeft in de afgelopen maanden al veel geld geïnvesteerd in het op de been houden van de economie. Dit zal het komende jaar ook het geval zijn. Dit is zowel financieel om eventueel inkomstenverlies direct te compenseren, maar ook middels verschillende fiscale regelingen.
Voor ondernemers die aan speur en ontwikkeling doen gaat het percentage van de WBSO volgend jaar fors omhoog. Dit resulteert in een hogere afdrachtvermindering voor de loonbelasting. Een ander plan van de overheid is de introductie van de BIK-regeling (zie artikel hierboven). Deze regeling heeft ook betrekking op de loonbelasting en moet het doen van investeringen stimuleren.
Vanuit Europa zijn ook extra budgetten aangekondigd ten behoeve van crisisherstel voor getroffen sectoren en/of investering ter vergroening en digitalisering van de economie. Deze budgetten worden door de verschillende regionale autoriteiten verder verdeeld.

Duurzaamheid

De focus op duurzaamheid en vergroening blijft belangrijk voor de overheid. Recent heeft de eerste openstelling van de nieuwe SDE++-regeling plaatsgevonden. Komend jaar zullen er nieuwe openstellingen binnen deze regeling plaatsvinden. Mocht je dus overwegen om te investeren in CO2-reductie dan is dit een regeling om in de gaten te houden.
Als laatste stip ik graag tegen het einde van het jaar weer de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek regelingen nog een keertje aan. In de laatste week van december worden de nieuwe investeringslijsten van deze fiscale regelingen weer bekend gemaakt. Het zou kunnen dat een voorgenomen investering vanaf 2021 niet meer op de lijst staat of dat er minder voordeel mee te behalen valt. Dan zou het interessant kunnen zijn om nog voor de jaarwisseling over te gaan tot investeren. Tot drie maanden na het aangaan van de investering kan nog een melding worden gedaan voor de investering. Het kan dus lonen om de laatste week van december even snel de nieuwe lijsten te bekijken.

De verwachting is dat er in dit nieuwe jaar weer voldoende interessante regelingen beschikbaar zijn voor (ver)bouwend Nederland. Heeft u in dit nieuwe jaar bouwplannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300. Alvast een goede jaarwisseling gewenst.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal