Bouwen met minder bekende houtsoorten

Artikel delen

Afgelopen jaar nam de houttoepassing in de bouw een flinke vlucht. Naar verwachting zal die trend zich de komende jaren sterk doorzetten. Niet alleen voor het casco van gebouwen, maar ook voor gevelbekleding en andere buitentoepassingen. Hout is immers ook voor die bouwonderdelen een zeer duurzaam, klimaatvriendelijk materiaal. Daarbij is er wel een belangrijk aandachtspunt als het gaat om de toepassing van tropisch hout: gebruik maken van de diversiteit aan houtsoorten is een belangrijke voorwaarde om de aanvoer van kwalitatief goed tropisch hout te garanderen en FSC-bosbeheer rendabel te maken voor de boseigenaar.

bos

Tekst: Mark Kemna, FSC Nederland

Gombe, Limbali, Kosipo, Ozigo

Gombe voor interieurtoepassingen en kozijnen. Limbali voor vloeren, net als Kosipo, dat ook geschikt is voor trappen en exterieurgebruik. En niet te vergeten Ozigo, voor kozijnen. Voorbeelden van houtsoorten die geoogst kunnen worden in FSC-bossen. Toch zijn deze Afrikaanse houtsoorten nauwelijks bekend bij de Nederlandse aannemers en opdrachtgevers. Een ander voorbeeld is Movingui, zeer geschikt voor kozijnen en gevels. Weliswaar een houtsoort die bekender is van naam, maar ook deze soort wordt in Nederland slechts in beperkte mate toegepast in de bouw.
Kenmerkend voor de meeste bouwprojecten in ons land is dat zwaar, misschien wel te zwaar wordt ‘geleund’ op enkele gangbare soorten. Terwijl het voor het duurzaam beheer van tropische bossen beter is om een zo groot mogelijke variëteit aan houtsoorten toe te passen. Reden voor FSC Nederland om in samenwerking met een aantal Europese FSC-kantoren en houtimporteurs meer aandacht te vragen voor kwalitatief goede houtsoorten die hun weg naar de Nederlandse markt nog niet gevonden hebben.

Eenzijdige vraag ongunstig voor bos

Het is niet vreemd dat een projectverantwoordelijke kiest voor een houtsoort waar al jarenlang ervaring mee is opgedaan. Maar in het perspectief van verantwoord bosbeheer is dat niet altijd handig. Een eenzijdige vraag naar bepaalde houtsoorten leidt ertoe dat het bos in haar diversiteit aan boomsoorten onvoldoende benut. En eenzijdige kap van grotere hoeveelheden is niet toegestaan. Daardoor ontstaat een flink probleem voor de FSC-bosbeheerder, die veel investeert om het bos goed te beheren. Een eenzijdige vraag leidt bovendien tot een beperkt aanbod en volume van tropisch FSC-hout op de markt. Met zo’n beperkt en daardoor vaak duur aanbod is uiteindelijk de opdrachtgever ook niet gediend. Alle reden om te streven naar meer diversiteit in toegepaste soorten tropisch hout. En dat begint met het voorschrijven op prestatie in plaats van op specifieke houtsoort.

gevel

Prachtige kans

FSC Nederland is sinds 2018 in samenwerking met een groep Europese importeurs een initiatief gestart om minder bekende of minder gebruikte Afrikaanse houtsoorten te promoten. In de Congo Basin liggen veel mogelijkheden om bossen te certificeren en op die manier te beschermen tegen kaalkap en bosbeschadiging. Zo sprak de Gabonese overheid afgelopen jaar de ambitie uit om 13 miljoen hectare bos duurzaam te gaan beheren volgens de FSC-principes. Een prachtige kans, die echter alleen rendabel is voor bosbeheerders als niet alleen de gangbare maar ook minder bekende houtsoorten een afzetmarkt vinden. En daarmee de diversiteit van het bos ten volle wordt benut.
Afgelopen jaar zijn daarom door het genoemde initiatief negen houtsoorten geselecteerd die de komende jaren worden gepromoot. Afgelopen najaar is die communicatie gestart met een social mediacampagne waarin de soorten met hun toepassingsmogelijkheden onder de aandacht werden gebracht (zie afbeelding). Daarnaast wordt een aantal houtsoorten de komende periode toegepast in pilots in de woningbouw en grond-, weg- en waterbouwprojecten. Op die manier kunnen Nederlandse bouwers en opdrachtgevers kennis maken met houtsoorten die ze normaliter niet tegenkomen in projecten. Opdrachtgevers in de bouw zoals woningcorporaties en gemeenten, maar ook bouwbedrijven en ontwikkelaars worden de komende maanden benaderd om deel te nemen in een pilot.

Belangstellende gemeenten, waterschappen of bouwbedrijven die willen deelnemen aan zo’n pilot kunnen contact opnemen met FSC Nederland (info@fsc.nl).