Van kansrijke grondstof naar succesvol kozijn

Artikel delen

Niets lijkt een succesvolle toekomst van hout in de bouw in de weg te staan. En daar zijn genoeg argumenten voor aan te dragen. Hout, mits uit een goed beheerd bos, is immers een bijzondere grondstof: licht, makkelijk bewerkbaar, van nature circulair en een zeer lage milieu-impact. Toch een kanttekening: een grondstof met veel potentie leidt niet vanzelfsprekend tot een product dat voldoet aan alle wensen die de markt stelt. Alle reden voor FSC Nederland om samen met TNO eens goed te kijken naar een product dat we heel goed kennen, en op grote schaal in onze gebouwen wordt toegepast: het kozijn.

Tekst: Mark Kemna, Manager FSC Netwerk

FSC Nederland presenteerde eerder dit jaar haar nieuwe strategie. Uitgangspunt is en blijft dat toepassing van hout en papier alleen verantwoord is als de duurzame herkomst geborgd is. Een belangrijke tweede doelstelling is een toename van het gebruik van hout in de bouw. Immers, stijgt de vraag naar gecertificeerd hout, dan kan ook de oppervlakte duurzaam beheerd bos toenemen. En dat is dubbele winst, vanuit het besef dat hout ook nog eens een zeer milieuvriendelijk bouwmateriaal is.
FSC Nederland koos ervoor zich bij de uitwerking van deze tweede doelstelling te richten op één specifiek product: het kozijn. Vervolgens is de samenwerking gezocht met TNO om het ‘kozijn van de toekomst’ te ontwerpen.

‘Uitdagend maar haalbaar’

Jan de Jong, senior onderzoeker van TNO, ziet het belang, zelfs de noodzaak van het project: “Het sluit aan op de huidige sterke trend van verduurzaming: reductie van CO2-uitstoot, minder milieu-impact, circulair bouwen, samenwerking in de keten. Houten kozijnen worden al tientallen jaren op vrijwel dezelfde manier geproduceerd. Er is behoefte aan verbetering van isolatie en ventilatie, vermindering van onderhoud, een flexibeler ontwerp dat 100% demontabiliteit en hergebruik mogelijk maakt. Voor bedrijven in de houtverwerking en -handel is het erg belangrijk om bij deze trends aan te sluiten en producten als het kozijn op een zo duurzaam mogelijk manier te produceren en toe te passen. Diezelfde wens ligt ook bij bouwers en opdrachtgevers. Daarom verwachtten we dat bedrijven en opdrachtgevers graag meedenken om uitdagende, maar ook haalbare innovatierichtingen voor het kozijn op te stellen.”

Werksessies

Dat laatste bleek ook uit de werksessies die eind september plaatsvonden. Tientallen organisaties, waaronder corporaties, bouwers, timmerindustrie en toeleveranciers, meldden zich om mee te denken in de sessies op drie thema’s: circulariteit, ontwerp en fabricage en tenslotte co-makership en beheer. Het resultaat is een potloodschets die op 3 december wordt gepresenteerd en die marktpartijen en opdrachtgevers hopelijk zal prikkelen om ook het kozijn klaar te stomen voor een duurzame, circulaire toekomst.

Gemotiveerde corporaties

Diverse woningcorporaties tonen belangstelling voor het project en waren actief in de werksessies. Bijvoorbeeld Vidomes uit Delft, in de persoon van Ed Hulsegge, adviseur schilderwerk, en projectleider Vastgoed bij renovatieprojecten Eric van den Maagdenberg: “In de werksessies deelden wij onze ervaringen met kozijnvervanging en het beheer en onderhoud hiervan. De intentie van onze werkgever is om te kiezen voor kozijnen van FSC-hout. Waarom meegedaan? Met het ‘kozijn van de toekomst’ is er minder vaak schilderwerk nodig, hebben we lagere beheerkosten en hoeven we de kozijnen niet te vervangen aan het einde van de levensduur. Hiermee realiseren we ook nog eens een hogere CO2-reductie. Met onze keuze voor duurzamere materialen hebben we niet alleen oog voor het milieu, maar realiseren we ook meer woongenot voor onze huurders met als resultaat een hogere huurderstevredenheid. Kortom: een win-winsituatie.”
Goran Pogarcic is werkzaam als mutatieopzichter bij de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard. Hij nam deel aan de werksessie over de circulaire mogelijkheden van het kozijn van de toekomst omdat hij het als een kans ziet om in zijn directe werkomgeving stappen te zetten voor een duurzamere wereld: “Ik ben bezig bij Eigen Haard met circulair muteren van de woningen en ik vind het belangrijk om de toekomst een beetje gezonder en beter te maken voor onze kinderen. Ik vind dat daar wij nú iets aan kunnen doen, voordat het te laat is. Daar past dit project prima bij.”

 


Kozijn van de Toekomst

Op 3 december (13:30 uur, Rotterdam) presenteren TNO en FSC Nederland een potloodschets van het ‘Kozijn van de Toekomst’. Erbij zijn? Stuur een mail naar info@fsc.nl.