De route uit het stikstofdoolhof voor bouwprojecten

Artikel delen

Na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) leek het alsof Nederland op slot zat voor wat betreft nieuwe woningbouwontwikkelingen. Er werden geen natuurvergunningen en omgevingsvergunningen meer verleend en bestemmingsplannen werden niet meer vastgesteld. Na van de eerste schrik bekomen te zijn, blijkt er in de praktijk toch meer te kunnen dan dat direct na de uitspraak mogelijk leek. Boels Rental geeft vier tips die de vertraging kunnen tegengaan.

Boels rental

  1. Kies voor emissievrij materieel

Voor veel machines is er al een emissievrije variant beschikbaar. Waar die er niet is, zijn er hybride of Stage V alternatieven die de uitstoot significant verlagen. Tot wel 70% ten opzichte van conventioneel materieel. Ook voor toepassingen zoals grondverzet zijn er meer emissievrije mogelijkheden dan wellicht wordt gedacht. Veel duurzame machines zijn makkelijk te herkennen aan een ECO-label.

  1. Verklein transportafstanden

Het verkleinen van transportafstanden is een relatief simpele oplossing voor het verlagen van stikstof tijdens de bouw. Bijvoorbeeld door alle machines en materialen te verzamelen bij een bouwhub of in te huren bij een leverancier in de buurt. Een ander voorbeeld is door leveren en ophalen te combineren, maar ook door zo veel mogelijk bij dezelfde leverancier af te nemen. Het zogenaamde one-stop-shopping.

  1. Denk vooraf na over energiebeheer op de bouwplaats

Op bouwplaatsen waar met veel emissievrije machines en gereedschappen gewerkt wordt, moet anders naar energiebeheer on-site gekeken worden. ‘Laadstress’ is niet nodig, want er zijn diverse efficiënte oplossingen voor stroomvoorziening. Zoals correcte dimensionering van de energiebehoefte en ook op modulariteit. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt neer op vooraf de energievraag en – aanbod in balans te brengen. Concreet zijn er tal van oplossingen, waaronder Stage 5 aggregaten die volledig op HVO en GTL brandstoffen kunnen draaien en (draagbare) battery packs. Dit reduceert de stikstofuitstoot aanzienlijk.

  1. Kies het juiste materieel met de juiste capaciteit

De slot tip is simpel: zijn alle machines wel nodig? Door goed te kijken naar de machine specificaties kunt u slimme keuzes maken om uitstoot te verminderen. Wanneer zijn welke machines aan het werk? Welke werkzaamheden moet met een machine worden gedaan? Ga hierbij niet standaard voor hogere capaciteit (vermogen) of specificaties omdat die wellicht van pas kunnen komen, als een machine met lager vermogen het werk ook kan doen.

Alhoewel de uitspraak van de Raad van State het lastiger heeft gemaakt, hoeft de bouw niet stil te staan. In combinatie met deze tips is het toch nog mogelijk om door te bouwen.

Boels Rental
www.boels.com