Kennis over aardwarmte nog te beperkt

Artikel delen

In de markt van warmtepompen ontbreekt het vaak aan gespecialiseerde kennis over het effectief inzetten van warmtepompen. Daardoor bieden veel geïnstalleerde warmtepompen niet het optimale rendement. Voornaamste reden hiervoor is een gebrek aan samenhang tijdens de installatie en de macht van de groothandels.

Warmtepomp

Schuurman juicht de bouw van gasloze wijken toe, al merkt hij wel op dat Nederland behoorlijk achterloopt op andere Europese landen.

In veel Europese landen wordt al meerdere jaren aangetoond dat warmtepompen alleen voldoende energie kunnen leveren om woningen te verwarmen, koelen en te voorzien van tapwater tegen een veel lagere maandlast. Doordat deze installaties op elkaar zijn afgestemd wordt de COP van de warmtepomp ook echt gehaald. Nederland is te veel bezig met handeldrijven in plaats van daadwerkelijk bezig zijn met energie en klimaat te sparen.”

Ciqlo wordt regelmatig als deskundige ingehuurd om advies te geven bij probleem installaties.
De gemiddelde maandlast voor een standaard woning met verwarming/koeling en tapwater die voorzien is van een warmtepomp met zon-thermisch mag maximaal €100,00 per maand bedragen bij een stroomprijs van €0.40.

Schuurman betreurt het dat de overheid vol inzet op hybride en lucht warmtepompen. “Met alleen de inzet van aardwarmte bereik je uiteindelijk betere resultaten tegen lagere kosten. Maar krijg dat verhaal maar eens voor het grote publiek duidelijk…”

Ciqlo BV
www.ciqlo.eu