Alles wat je moet weten over MIA/VAMIL

Artikel delen

Benieuwd naar hoe jouw bedrijf kan profiteren van Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)? Deze fiscale stimuleringsregelingen spelen een cruciale rol bij het aanmoedigen van bedrijven om te investeren in milieuvriendelijke technologieën en bedrijfsmiddelen. Ontdek in dit artikel alles over de MIA-regeling en de VAMIL-regeling, alsook de voordelen ervan.

Wat is MIA en VAMIL?

MIA en VAMIL zijn instrumenten om duurzame bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. De Mia/Vamil regeling biedt een gecombineerd voordeel, waardoor bedrijven niet alleen fiscaal worden gestimuleerd, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst.

Het aanvragen

Het percentage van de aftrek kan variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld een type elektrische auto en de mate van milieuvriendelijkheid. De MIA-regeling maakt elektrisch rijden niet alleen ecologisch verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor ondernemingen.

Elke onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, heeft in principe de mogelijkheid om gebruik te maken van de MIA/VAMIL-regeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moeten investeringen voldoen aan verschillende voorwaarden, waaronder:

  • Het bedrijfsmiddel dient vermeld te staan op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel bedragen.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen gelijktijdige toekenning van energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek mogelijk is. Wel is het mogelijk om de MIA te combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. (Bron: Belastingdienst)

Kortom, de MIA/VAMIL en regeling zijn interessante instrumenten voor bedrijven die streven naar duurzaamheid. Met diverse fiscale voordelen dragen deze regelingen bij aan een groenere en economisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf kan profiteren van MIA, VAMIL en de Mia Vamil regeling in? Neem contact op met fiscale experts of raadpleeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor gedetailleerde informatie en begeleiding. Maak van duurzaamheid een financieel voordeel voor jouw onderneming!