Automatisch handelen energietarieven met slimme thuisbatterij

Artikel delen

Op 18 december 2023 lanceerde energiemaatschappij NextEnergy de eerste slimme thuisbatterij die via een app direct is gekoppeld aan haar dynamische energiecontract. Op deze manier kunnen consumenten automatisch meedoen op de onbalansmarkt en het financiële speelveld van het stroomnet. Met eerder gelanceerde thuisbatterijen konden consumenten met enkel de vooraf bekende tarieven hun batterij vullen.

Gijs Wubbe, founder NextEnergy.

Gijs Wubbe, founder NextEnergy, met de eerste slimme thuisbatterij.

De directe koppeling tussen de slimme thuisbatterij en een dynamisch energiecontract zorgt ervoor dat energie automatisch wordt opgeslagen wanneer er een hoog energie-aanbod is. Denk hierbij aan momenten dat de zon schijnt en/of het hard waait. Wanneer het energie-aanbod laag is, kan de consument zijn eigen energie vanuit de batterij verbruiken. Als de consument deze energie niet gebruikt, kan de thuisbatterij automatisch stroom terug leveren, en verkopen, aan het net. De consument handelt hiermee automatisch met actuele energietarieven. Daarnaast worden consumenten op deze manier minder afhankelijk van het stroomnet.

Het uiteindelijke doel van de energiemaatschappij is om samen met haar klanten een batterijcollectief te vormen. Het collectief gaat op basis van de aansturing van NextEnergy bijdragen aan het balanceren van het overvolle stroomnet. Met veel batterijen samen kan er een aanzienlijk verschil gemaakt worden op het overvolle stroomnet.

Zonnepaneeleigenaren

Voor consumenten met zonnepanelen kan de koppeling van een thuisbatterij met een dynamisch energiecontract een extra toegevoegde waarde hebben. De salderingsregeling waar zonnepaneeleigenaren nu nog voordeel uit halen, wordt in de toekomst jaarlijks minder en zal op den duur verdwijnen. Met de koppeling van een thuisbatterij met een dynamisch contract kan de opgewekte energie automatisch opgeslagen worden. Vervolgens wordt deze verbruikt of verkocht tijdens dure momenten op het stroomnet.

Infographic en grafiek met stroomverbruik/-productie

Rendement

De verschillende slimme batterijen kunnen tussen de 5 en de 30 kWh opslaan. Daarnaast zit er ook nog verschil in de modellen op het gebied van het vermogen van de batterijen. Dit ligt tussen de 3 en 5 kW. Hoe hoger het vermogen, des te meer stroom het tegelijkertijd kan leveren aan een huishouden.

Dynamische tarieven gaan uit van de uurtarieven die een dag van tevoren bekend worden. Afgelopen jaar waren 390 momenten rendabel om slim te laden op basis van deze tarieven. Het gemiddelde rendement is 12 eurocent per kWh. Een 10 kWh thuisbatterij kan ongeveer 3.900 kWh verhandelen per jaar. Door op deze manier te laden zorgt dit voor een rendement van 468 euro per jaar.

Hiernaast kan de slimme thuisbatterij ook handelen op de onbalansmarkt. Dit zijn actuele tarieven, in plaats van de tarieven die een dag van tevoren bekend worden gemaakt. Wanneer er alleen gekeken wordt naar de grote prijsverschillen in de onbalansmarkt, waren er in het afgelopen jaar 969 momenten waar stroom gemiddeld 90 eurocent per kWh op kon leveren voor de gebruiker. Met een 10 kWh thuisbatterij is er de mogelijkheid om 1.090,12 euro rendement te behalen. Dit rendement kan echter alleen gerealiseerd worden als voldoende energie beschikbaar is en er nog genoeg ruimte is in de batterij. Vanuit een analyse van NextEnergy kan een Nederlands huishouden met een thuisbatterij ongeveer 55 procent van dit rendement potentieel behalen. Dit komt neer om ongeveer 600 euro per jaar.

Het totale rendement bedraagt dus 468 euro (van het (ont)laden met enkel dynamische prijzen) plus 600 euro (van het (ont)laden tijdens onbalanspieken), wat neerkomt op een totaal van 1.068 euro per jaar.