Nattigheid in de kelder

Artikel delen

In een vrijstaande woning had een stukadoorsbedrijf wand- en vloerafwerkingen aangebracht. De bewoners hadden in de betonnen kelder een badkamer laten maken. Het bedrijf had de wanden van de badkamer in de kelder voorzien van een cementgebonden stuclaag. De wanden van de douche waren vervolgens met een beton ciré afgewerkt. Vooraf was de cementgebonden dekvloer met vloerverwarming, geïmpregneerd en geëgaliseerd

Tekst: drs. Philip Overduin, Technisch Bureau Afbouw
Beeld: Technisch Bureau Afbouw

Vochtplekken in badkamerNa de werkzaamheden hebben de bewoners de badkamer gebruikt. Na enige tijd ontstond schade rondom de draingoot in de vloer. De schade was door het stukadoorsbedrijf gerepareerd. Het bedrijf had ook nieuwe kitvoegen aangebracht. Helaas hielp de reparatie niet. Er was weer schade ontstaan aan de vloerafwerking in de douche en de onderzijde van de wand en douchekraan. Het stukadoorsbedrijf zat met zijn handen in het haar. Daarom had het bedrijf besloten om het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om onderzoek te doen naar de vloer- en wandafwerking en advies te geven over het herstel.

Onderzoeken

“In de doucheruimte waren opgebolde en losgeraakte delen beton ciré ontstaan”, vertelt Ed van der Plas, stukadoorsdeskundige bij TBA. “De beton ciré vloerafwerking had een laagdikte van 1 tot 2 mm. Met een warmtebeeldcamera zag ik sterke temperatuurverschillen in de wand- en vloerafwerking. Dit wees op verschillen in het vochtgehalte. Vervolgens heb ik met de Hydromette Compact B vochtmeter indicatieve vochtmetingen uitgevoerd. Het vochtgehalte was veel te hoog in de douchevloer, onderzijde van de wandafwerking en kitafdichting. Ook op de plekken zonder schade was het vochtgehalte te hoog. Tot slot heb ik metingen met een waterpas uitgevoerd. Het afschot in de vloer naar de draingoot was voldoende.”

Vochtplekken in badkamer

Oud vocht

“Het vochtgehalte was veel te hoog in de kelder. Ik begreep van de bewoners dat de kelder in het verleden blank had gestaan. Het vocht was toen binnengedrongen in de vloerafwerking. Daarna was de afwerking onvoldoende gedroogd. Het stukadoorsbedrijf had vooraf vochtmetingen gedaan aan het vloeroppervlak. Uit die metingen bleek dat vloer voldoende droog was voor het aanbrengen van de eindafwerking. Toch kon het zo zijn dat er dieper in de vloerafwerking vocht aanwezig was dat het bedrijf niet kon traceren: verborgen gebrek. De ontstane schade was afkomstig van oud vocht dat nog in de wand en vloer aanwezig was.”

Vochtplekken in badkamer

Herstel

“Ter plaatse van het douchegedeelte moest het nog aanwezige overtollige vocht uit de onderzijde van de wand (met douche kraan) en de vloer worden onttrokken. De wand- en vloerafwerking moesten verwijderd worden tot op de draagkrachtige onderlaag. Vervolgens moest deze ruimte aanvullend verwarmd en ontvochtigd worden (sorptiedroging). Dit om een versneld droogproces te bevorderen. De vereiste droogtijd was weken tot maanden.”

“Vervolgens moesten vochtmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of de ondergrond voldoende droog was. Het vochtpercentage moest tot het evenwichtsvochtgehalte komen. Vervolgens moest de draingoot herplaatst of vervangen worden. Hierdoor kon een betere (vochtdichtere) aansluiting met de vloerafwerking gerealiseerd worden. Na realisatie van deze werkzaamheden moest een nieuwe en andere afwerking op de wand en/of vloer worden aangebracht.”

Vochtplekken in badkamer

Praktijkoplossingen door Technisch Bureau Afbouw

In deze rubriek ‘Afbouw Praktijkoplossingen’ geeft Technisch Bureau Afbouw (TBA) in iedere uitgave van BouwTotaal een oplossing aan van praktijkproblemen in de afbouwsector. TBA geeft deskundig en onafhankelijk technisch advies over stukadoorswerk (binnen en buiten), gevelisolatiesystemen, dekvloeren, betonnen vloeren, kunststofgebonden vloer(afwerking),  terrazzo, systeemwanden en -plafonds, metal stud wanden en plafonds, bouwen met gipsplaten en -blokken, tegelwerk, natuursteen en andere afbouwwerkzaamheden. Naast het geven van technisch advies, ontwikkelen ze ook normen, richtlijnen en brochures en ondersteunen ze sociale partners in de afbouw.

Ga voor meer informatie naar www.tbafbouw.nl. Op www.tbafbouw.nl/publicaties vind je alle andere normen, richtlijnen en brochures. Verder zijn er ook kennispapers die de afbouwer informeren over de mogelijke risico’s in zijn werk.