Eerste officiële Wkb-project met KiK bij De Borgermeester

Artikel delen

Het eerste officiële Wkb-project met KiK staat op naam van kwaliteitsborger De Borgermeester. Een heuglijke gebeurtenis! Het gaat om een garage behorende bij een woning in Breezand, gebouwd door bouwbedrijf Appelman. De bouwmelding voor het project in gevolgklasse 1 is al bij de gemeente ingediend.

Tekst: KiK KOMO

Toen bouwbedrijf Appelman de opdracht had om een nieuwe garage te bouwen was er behoefte aan informatie over de Wkb. Michel Hoep van het bouwbedrijf nam contact op met Joost Tijssen, commercieel manager bij De Borgermeester. Die gaf aan dat de garage meldingsplichtig is onder de Wkb. Michel Hoep vertelt: “De stap was toen snel gemaakt om De Borgermeester in te schakelen als kwaliteitsborger en te werken met het instrument KiK. Ook de keuze voor KiK was voor ons een logische. Wij koppelen KiK aan het keurmerk KOMO. Dat wekt vertrouwen als het gaat over getoetste kwaliteit.”

Het kwaliteitsborgingsproces

Bernard Voolstra coördineert het project vanuit de Borgermeester: “Zoals het een goed kwaliteitsborgingsproces betaamt volgt dit project voor ons via vaste stappen. We maken een risicobeoordeling, een borgingsplan en toetsen op de bouwplaats. Uiteindelijk geven we de Verklaring kwaliteitsborger af, als wij het gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat de garage is gebouwd conform de bouwtechnische voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving.” Martin van de Beek van De Borgermeester heeft de controlerende taak tijdens de bouw. “Ik let voor dit project met name op de constructie, de fundering, de wapening en de staalconstructie.”

KiK heeft het project aangemeld bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Zodra ook de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit door de gemeente is verleend kan de bouw starten. De planning is begin april.”

Toename Wkb-projecten

Omdat veel vergunningen op voorhand in het laatste kwartaal van 2023 zijn aangevraagd, liet het eerste officiële Wkb-project even op zich wachten. De algemene verwachting is dat vanaf nu officiële Wkb-projecten in aantallen gaan toenemen.