Zonnepanelen op woningen spelen een belangrijke rol in het verduurzamingsproces

Artikel delen

Het stroomverbruik van particuliere woningen is een behoorlijk groot aandeel van het totale stroomgebruik. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in 2019 ongeveer 35% tot 40% van het totale stroomgebruik, toegewezen kon worden aan particuliere woningen. Dit houdt in dat we een groot gedeelte van het stroomgebruik kunnen verduurzamen, door woningen te verduurzamen met zonnepanelen. Tegelijkertijd bieden de woningen een ideale situatie om zonne-energie op te wekken. Omdat de woningen doorgaans beschikken over lege daken, waar zonnepanelen zonder weerstand geplaatst kunnen worden. Dit in tegenstenstelling tot windmolens of grote zonneparken, waarbij land verloren gaat en weerstand van inwoners ontstaat.

zonnepanelen

Hoe kunnen we het stroomgebruik van particuliere woningen verduurzamen?

Het stroomverbruik van particuliere woningen kan eenvoudig verduurzaamd worden met zonnepanelen. Door de woningen hun eigen elektriciteit op te laten wekken met zonne-energie, zorgen we ervoor dat woningen voornamelijk gebruik maken van groene stroom. Hiermee vormen we de transitie waarin woningen minder grijze stroom, opgewekt met fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Dit wordt vervangen door schone groene stroom opgewekt met zonnepanelen, waarbij in het proces van opwekking geen CO2 vrijkomt. Uiteraard komt er wel CO2 vrij bij de productie van zonnepanelen. Maar doorgaans is dit argument verwaarloosbaar, omdat de vrijgekomen CO2 gecompenseerd wordt als u minimaal twee jaar stroom opwekt met het paneel. Daarnaast zijn er nog vele andere voordelen aan zonnepanelen verbonden, zoals lagere energielasten en een stijging van de daadwerkelijke woningwaarde. Hierover zullen we verder uitweiden.

De woningwaarde neemt toe door het plaatsen van zonnepanelen

Woningeigenaren zijn doorgaans op zoek naar investeringen, waarmee ze de waarde van hun woning kunnen laten stijgen. Uiteindelijk is een woning het grootste bezit van een doorsnee inwoner in Nederland. Daarnaast  is het ondertussen algemeen bekend dat het plaatsen van zonnepanelen op een woning de woningwaarde doet stijgen. Gemiddeld stijgt de waarde van een woning hierdoor met 2,56%. Dit houdt in dat als u een woning heeft met een waarde van €400.000, de waarde toeneemt met €10.240. De waardestijging valt te verklaren door de lagere maandelijkse energielasten die komen kijken bij een duurzame woning. Als er bij een duurzame woning bijvoorbeeld €200 per maand minder aan energielasten betaald hoeft te worden. Dan zijn kopers bereid om initieel meer te betalen voor de woning dan voorheen. Hiernaast zijn er nog andere voordelen van zonne-energie, zoals een hoger energielabel, waardoor de duurzaamheid van een woning ook direct zichtbaar is. Voordat u begint met investeren in zonnepanelen, raden we aan om eerst alle voordelen van zonnepanelen nog eens goed door te nemen.

Zonnepanelen leggen de fundering voor verdere verduurzaming bij particuliere woningen

Naast de stijging van de woningwaarde leggen zonnepanelen ook een belangrijke fundering voor verdere verduurzaming. Vroeger zeiden we dat een woning op gas juist heel duurzaam was, omdat er relatief weinig CO2 vrijkomt bij het verwarmen op gas. Tegenwoordig spreken we juist van het verminderen van het gasverbruik als we spreken van verduurzamen. Op dit moment is er een groot gedeelte van de particuliere woningen die verwarmd wordt met een CV ketel op gas. Willen we deze particuliere woningen verduurzamen, dan moet de woning verwarmd worden op basis van elektriciteit. Denk aan een duurzame airco met lucht-lucht warmtepomp, hybride warmtepomp of all-electric warmtepomp die voordelig blijft. Om over voldoende elektriciteit te beschikken spelen zonnepanelen een belangrijke rol. De prijs van elektriciteit is namelijk gekoppeld aan de prijs van het gas. Het is dus totaal niet rendabel om alle elektriciteit in te kopen bij de energieleverancier, omdat u hier de hoofdprijs betaald. Tegelijkertijd is de kans aanwezig dat een groot gedeelte van de stroom alsnog opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. Deze grijze stroom wordt dan groen gemaakt door de CO2 uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld bomen te planten. Een bijzondere ontwikkeling om groen te lijken. Met zonnepanelen wekken de woningen hun eigen duurzame groene energie op. Waarvan we zeker weten dat het ook daadwerkelijk groene energie is, in plaats van gecompenseerde grijze energie. De zonnepanelen leggen hiermee het fundament voor verdere verduurzaming.

Zitten er ook nadelen aan zonnepanelen voor particuliere woningen?

Uiteraard zitten er ook nadelen aan zonnepanelen en bestaat het niet alleen maar uit voordelen. Een van de belangrijkste nadelen die komt met zonne-energie is de opslag van de groene stroom. Dit blijft toch nog een struikelblok in Nederland. Als zonnepanelen groene stroom opwekken, dan moet het stroom gelijk gebruikt worden door de woning. De kosten om het stroom zelf op te slaan, zijn op dit moment nog hoog en niet rendabel. Gelukkig hebben we hiervoor de salderingsregeling, waardoor het stroom kosteloos opgeslagen kan worden in het elektriciteitsnetwerk. Maar ook salderingsregeling zal afgebouwd gaan worden. Gelukkig is dit jaar besloten dat de salderingsregeling eerst niet afgebouwd wordt. Als de salderingsregeling wegvalt wordt geschat dat huishoudens nog maar 30% van hun groene stroom zelf kunnen gebruiken. Met de salderingsregeling is dit vaak de volledige 100%. Als de salderingsregeling wel wordt afgebouwd, zullen hier andere voordelen voor terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan hogere vergoeding voor het terugleveren van stroom. Maar omdat dit onzeker is, blijft dit een belangrijk nadeel van zonnepanelen. Voordat u gaat investeren in zonne-energie is het belangrijk om de nadelen van zonnepanelen goed door te nemen. Hierdoor weet u zeker dat u later niet tegen onaangename verassingen aanloopt.

Conclusie

We kunnen concluderen dat in 2019 35% tot 40% van het stroom werd gebruikt door particuliere woningen in Nederland. Door zonnepanelen op de daken van de woningen te plaatsen, maken de woningen geen gebruik meer van grijze stroom op fossiele brandstoffen. We hebben hier dus een kans om zonder teveel verzet van inwoners, tot 40% van het totale energieverbruik om te zetten naar duurzame groene energie. Tegelijkertijd levert dit vele voordelen op voor woningeigenaren. Denk hierbij aan lagere energielasten, een hogere woningwaarde en een mindere afhankelijkheid van energieleveranciers. De afbouw van de salderingsregeling en de toekomstige opslag van groene stroom bieden een onzekere factor. Desondanks kunnen we concluderen dat zonnepanelen meer voordelen geven dan nadelen.