Bouwkosten

Artikel delen

De opbouw van een calculatie

Laten we ervan uitgaan dat u de calculatie zelf maakt. Dan wilt u een zo nauwkeurig mogelijke calculatie maken. De begroting die u aan de opdrachtgever overhandigt is daar een afgeleide van; de open begroting genaamd. Vaak zien we dat deze twee hetzelfde zijn. Dat is totaal niet nodig, er mag verschil in zitten. De opdrachtgever hoeft helemaal niet het naadje van de kous te weten. Wel willen de meeste opdrachtgevers weten of alles is meegenomen in de begroting om zo later niet voor verrassingen komen te staan. De totaal bedragen per onderdeel moeten dus al voldoende zijn.

Bij de meeste grotere werken is het gemakkelijk: er zijn tekeningen, je kunt de hoeveelheden bepalen en in het bestek staan de materialen omschreven. Aan de slag zou je denken. Zo zou het moeten zijn, maar ook bij grotere projecten komen bestek en tekeningen vaak niet helemaal overeen.
Bij kleinere werken komt de vakkundigheid om de hoek kijken. De calculator heeft daar toch wel inzicht voor nodig. Hij zal zeker ter plaatse moeten gaan kijken. Het belang van een goede begroting is niet alleen om de getallen op een rijtje te hebben, maar deze dient ook vaak als eerste leidraad. Hoe en wat moet er precies in de calculatie worden opgenomen en wat zijn de afspraken daarover?

Ruwe begroting
Bij kleine werken is er van te voren vaak geen duidelijkheid. Er moet bijvoorbeeld een dakkapel op de woning komen. Hoe groot gaat die worden? De zolderkamer moet worden afgetimmerd. Welke materialen gaan we daarbij gebruiken? Komt er isolatie? Kortom, de klant heeft in eerste instantie vaak geen idee of inzicht in de kosten die op hem afkomen.
Voor verbouwingen of aanbouwen moet er vaak eerst een prijs op tafel komen, met een heldere omschrijving van de werkzaamheden. Meestal wil de klant meer dan zijn budget toe laat. Het beste is dan ook eerst een ruwe begroting te maken. Want veel werk er in stoppen is gewoon zonde van de tijd. Op basis van kengetallen kunt u al aardig een budget bepalen. Kan het niet binnen het budget, dan heeft u er gelukkig niet te veel tijd aan besteed. Valt het binnen het budget dan kunt u een uitgebreide calculatie gaan maken. Veel tijd gaat verloren aan het maken van een uitgebreide calculatie, die dan later niet doorgaat.
Bij grote werken, waar u een bestek en tekeningen krijgt, zult u ook een begroting aan de hand van een codering moeten aan leveren. Meestal is dit in een NL/SFB codering.

Meer weten over onze serie slim calculeren?
lees er alles over in BouwTotaal!

BouwTotaal