Hoe duurzaam beton een nieuw kabinet kan helpen met de bouwopgave

Artikel delen

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is een van de grootste opdrachten waarmee een nieuw kabinet mee geconfronteerd zal worden. De woningnood blijft vooralsnog onopgelost en het ogenschijnlijke dilemma tussen huizen bouwen en natuurbeheer leeft nog steeds breed in de samenleving. Toch hoeven beide prioriteiten niet tegenover elkaar te staan. De verduurzaming van een van de meest gebruikte bouwmaterialen – beton – is immers een kans voor politiek Den Haag om de bouwopgave te versnellen.

Tekst: Betonhuis

Betonnen gebouw

Beton blijft nodig

De afgelopen jaren zijn er verschillende stappen gezet om de enorme bouwopgave in Nederland op gang te krijgen. De Tweede Kamer, ministeries en provincies hebben zich ingespannen om de kans te vergroten dat starters sneller een betaalbare woning vinden en dat er genoeg woningen bijkomen om de woningprijzen beheersbaar te houden. Toch lijkt de bouwopgave nog steeds groter dan ooit tevoren.

Er moet de komende jaren fors worden bijgebouwd. ‘Dat betekent dat de vraag naar beton alleen maar zal toenemen’, aldus Remco Kerkhoven, adviseur statistiek bij Betonhuis, de brancheorganisatie van beton(mortel)producenten. ‘Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen’, bevestigde een onderzoeker van de TU Delft onlangs nog. Voor de huidige enorme bouwopgave zal de overheid dan ook een beroep moeten doen op beton als bouwmateriaal.

Beton wordt steeds duurzamer

Onze samenleving heeft beton dus meer nodig dan ooit tevoren. Maar wat te doen met de zorgen die leven rondom de impact van beton op onze leefomgeving? Op die vraag zijn de betonsector, wetenschappers en verschillende overheden al antwoorden al het zoeken. In veel gevallen leidt die zoektocht ook daadwerkelijk tot praktische en duurzame oplossingen.

Onder meer de integratie van beton binnen de circulaire economie biedt veel kansen. Zo lopen er verschillende onderzoeken naar het verlengen van de levensduur van beton en de mogelijkheden van duurzame alternatieve bindmiddelen. Die alternatieve bindmiddelen zijn bovendien al een werkelijkheid binnen de sector. ‘Veel bedrijven gebruiken immers al jaren emissievrije alternatieven, waaronder vliegas en slakken uit hoogovens’, aldus Kerkhoven van Betonhuis. De verduurzaming van de sector is dus al volop bezig.

Overheid en sector moeten de handen ineenslaan

Uiteindelijk kan de samenleving enkel profijt hebben van die verduurzaming als de overheid en de sector elkaars krachten benutten en elkaars zwakten opvangen. Zo heeft de overheid de middelen om de snellere verduurzaming van beton mogelijk te maken. De sector beschikt op zijn beurt over de kennis en het netwerk om die verduurzaming te blijven stimuleren. Het spreekt dan ook voor zich dat de overheid en de sector met elkaar in gesprek moeten blijven. Alleen op die manier kan Nederland bouwen, bouwen en nog meer bouwen.