Gratis bouw- en onderhoudskosten

Artikel delen

Bij een verbouwing of een nieuwbouw komt er wel wat meer bij kijken. Toch wil je ook daar vooraf weten waar je aan toe bent. Zonder vervelende verrassingen nadien. De nieuwe website www.casadata.nl is daarvoor de ideale vraagbaak. Alle informatie kun je van deze website gratis raadplegen, afdrukken en in Excel downloaden.

Op de website www.casadata.nl vind je op den duur alles wat met de (bouw)techniek, kwaliteit en kosten van woningen, gebouwen of monumenten te maken heeft. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, renovatie of restauratie of om het onderhoud of herstel daarvan.
In 2006 is de website gestart met de uitvoeringskosten en praktische beschrijvingen van veel voorkomende werkzaamheden bij het onderhouden, herstellen en vervangen van onderdelen van oudere, traditioneel gebouwde woningen en gebouwen. Hierbij gaat het om traditionele, ambachtelijk werkmethoden of om specifieke historische constructies of materiaaltoepassingen. In de loop van 2007 en 2008 breidt de website uit met informatie voor nieuwbouw en verbouw met de moderne bouwmethoden, materialen en producten.

Kostenberekeningen
Van de diverse bewerkingen vind je de kosten overzichtelijk in tabellen, zodat je meteen het kosteneffect van de verschillende alternatieven bij elkaar kunt zien. De kostentabellen vermelden van elke bewerking steeds het bedrag van alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Deze directe uitvoeringskosten zijn allemaal gedetailleerd berekend op basis van de uitvoeringstijden met de bijbehorende loonkosten en op basis van de te verwerken hoeveelheid materialen met hun prijzen.
Als je op het vraagteken achter het bedrag klikt, zie je de complete calculatie van de prijsopbouw. Omdat deze calculaties de werkzaamheden in werkvolgorde weergeven, kun je deze specificaties ook als een handige checklist voor je eigen calculatie-onderdelen gebruiken. Het benodigde aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden. Deze gemiddelde tijd kan in de praktijk afwijken door onder meer de ervaring en vakbekwaamheid van de vakman en door de moeilijkheidsgraad en schaalgrootte en de concrete situatie van het project.
Het uurloon, waarmee gerekend wordt, is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, de algemene bedrijfskosten en winst en risico. Bij de materiaalprijzen is uitgegaan van de bruto prijzen, die men normaal bij de opdrachtgever in rekening brengt. Dus zonder rekening te houden met inkoopkortingen en contractkortingen.
De kostentabel vermeldt in een aparte kolom de bedragen voor de indirecte kosten en bedrijfsmarge. Dit zijn de bedragen voor de algemene bedrijfskosten, winst en risico, die bij die bewerkingen gangbaar zijn op basis van een toeslagpercentage op de directe kosten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de bouwkundige werkzaamheden met een toeslag van 17 procent gerekend, terwijl bij schilderwerk het percentage op 37,5 procent ligt, omdat de schilder minder op zijn materialen verdient.
Tenslotte bevatten de laatste twee kolommen van een kostentabel de totale kosten (met of zonder btw). Onder elke kostentabel staat vermeld wat de uitgangspunten zijn en welke onderdelen of werkzaamheden niet in de kostenberekening zijn opgenomen.

Uitvoeringstechniek
Elke scherm begint met twee foto”s boven de kostentabel. Aan de hand van deze foto”s kun je snel zien om wat voor onderdeel of om welke bewerking het gaat. De tekst onder elke kostentabel beschrijft zo beknopt en praktisch mogelijk de techniek en de uitvoering van de werkzaamheden. Ook is er speciaal aandacht voor de zaken, die voor de planning van belang zijn of die in de praktijk wel eens mis gaan.Tenslotte attendeert elke beschrijving zoveel mogelijk op het gewenste onderhoud door aan te geven wanneer er bepaalde inspectie- en onderhoudsactiviteiten nodig zijn.

Regionale kosten
Met de zoekboom links op het scherm kom je snel bij je gewenste onderwerp. Alle informatie vind je bij elkaar in diverse databestanden met allemaal dezelfde opbouw van het beeldscherm. Daarbij staan alle gegevens steeds in het midden van het scherm en staan alle advertenties alleen in de rechter kolom op het scherm, dus steeds buiten de gegevens. Zodra je bovenaan het scherm de gewenste postcode aanklikt, krijg je alleen de kostengegevens en de advertenties voor je eigen regio te zien.
Je kunt de kostentabellen en teksten steeds gratis afdrukken op A4 formaat. Ook kun je gratis de kostentabellen en alle kostencalculaties direct downloaden in Excel, zodat je ze meteen kunt aanpassen voor eigen gebruik. Alle informatie op de website is transparant door het vermelden van de uitgangspunten en de te controleren samenstellingen.

Uit betrouwbare bron
Alle informatie is samengesteld op basis van de kennis en kunde van toonaangevende bedrijven en organisaties met gespecialiseerde kennis en jarenlange praktijkervaring op het betreffende gebied.

Gratis raadplegen en gebruiken

Iedereen kan de kosteninformatie op www.casadata.nl gratis raadplegen en gebruiken. Of het nu gaat om een opdrachtgever, architect, adviseur of gemeente-ambtenaar of om een klussenbedrijf, bouwbedrijf of ander uitvoerend bedrijf.

Particuliere opdrachtgevers of besturen van verenigingen (appartementen, scholen, kerken, sportaccommodaties, et cetera) kunnen van te voren kijken wat de mogelijkheden en benodigde budgetten zijn voor het onderhouden, renoveren, verbouwen of het realiseren van een nieuwbouw. Ze kunnen de gepubliceerde gegevens gebruiken bij het aanvragen en beoordelen van offertes. Ook kunnen ze van te voren bedenken wat voor hen belangrijk is en waarop ze moeten letten. Aan de hand van de advertenties bij de gewenste werkzaamheden kunnen ze ook zien welke bedrijven op dat gebied in hun regio actief zijn. Voor een gericht gevolg kunnen ze dan snel en rechtstreeks contact met hen opnemen.
Ook als uitvoerende bedrijf hebt u baat bij deze informatie. U kunt de website als onafhankelijke bron voor alternatieven of kostenramingen aanbevelen en u kunt aanbiedingen beter onderbouwen. Aan de hand van de beschrijvingen en kostensamenstellingen kunt u gemakkelijker aan klanten verdedigen waarom een bepaald werk zoveel moet kosten. Doordat Casadata over alles zoveel mogelijk openheid geeft, kunt u ook eenvoudig aangeven, waar en waarom u in de concrete situatie afwijkt.

Casadata op de BouwRelatiedagen!

U kunt kennismaken met Casadata op de BouwRelatiedagen in Gorinchem. U vindt Casadata in de stand van de Nederlandse Handelsuitgaven, de uitgever van BouwTotaal. Standnr. 246