Funderingswerk met BIA grindbeton blokken en stenen

Artikel delen

Opgaande funderingen worden meestal in kalkzandsteen of grindbeton gemetseld. Dit artikel zet de bouwkosten van funderingswerk met BIA grindbeton blokken en stenen op een rij.

Tekst: www.casadata.nl

De fundering vormt de draagconstructie, waarop men de woning of het gebouw plaatst en deze ligt meestal onder het maaiveld. Het hoogteverschil tussen de begane grondvloer en de funderingsbalken, stroken, poeren of platen overbrugt men met opgaand funderingswerk. Traditioneel gebeurde dit door een funderingsmuur te metselen in baksteen. Tegenwoordig wordt het opgaand funderingswerk vaak in niet gebakken steen uitgevoerd. Meestal past men daarvoor betonsteen of kalkzandsteen toe. Voor aanvang zet men de maatvoering van het uit te voeren metselwerk uit door het stellen van profielen.

BIA grindbeton stenen en betonblokken
De BIA grindbeton stenen en betonblokken zijn geschikt voor zowel schoonwerk als vuilwerk bij het metselen en lijmen van binnenwanden, scheidingswanden en al dan niet dragende buitenwanden, funderingen en kelders.
Beton is een zuiver natuurproduct dat bestaat uit zand, grind of grindvervangend materiaal, cement en water. Het toegepaste cement is gebrand van kalk- en leemhoudende grondstoffen. De mengverhoudingen worden zorgvuldig samengesteld en getest. De BIA betonnen metselblokken (klinkers) hebben een druksterkte van 20 N/mm2.
De BIA 10/19 blok weegt 10,6 kg, de BIA 12/19 blok 12 kg, de BIA 14/19 blok 12,7 kg en de BIA 20/19 weegt 18 kg per stuk. De betonstenen en blokken zijn gemakkelijk te verwerken. Bij het toepassen van de BIA betonstenen en blokken is er minder kans op scheurvorming, indien het lijmwerk of metselwerk goed gedilateerd is. Er is vrijwel geen breuk. Ook zijn de betonstenen en blokken tijdens hun verwerking minder weersgevoelig dan bijvoorbeeld kalkzandsteen.

Bouwkosten
In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen bij 5 of 250 m2 oppervlakte. Bij andere oppervlakten kunnen de uitkomsten anders zijn.
De kosten zijn exclusief profielen stellen, isolatiewerk, steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, materieelgebruik, bouwplaatskosten, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn steeds uitgedrukt per vierkante meter oppervlakte. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.
Meer richtprijzen van andere oppervlakten, of  andere materialen bij opgaand funderingswerk en van alle complete calculaties daarvan kunt u na het inloggen op www.casadata.nl zien. Deze calculaties kunt u dan ook meteen downloaden in Excel of importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aanpassen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Meer dan 20.000 calculaties op www.casadata.nl
Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 20.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct  bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.