Tijdrovende uitvoerdersbon verleden tijd

Artikel delen

Jaarlijks worden miljoenen facturen en zogenaamde uitvoerdersbonnen tussen aannemers en leveranciers heen en weer gestuurd. Dit zorgt voor veel extra handelingen en administratieve rompslomp. Met het digitale alternatief van S@les in de Bouw is dat voorgoed verleden tijd. Deze oplossing volgens de standaards van S@les in de Bouw sluit aan op de trend, waarbij de elektronische uitwisseling tussen leveranciers en aannemers een grote vlucht neemt. Aangenomen wordt dat de gehele bouwketen dankzij de vereenvoudigde werkwijze miljoenen euro’s per jaar kan besparen.

Een aantal grote infrabedrijven, waaronder KWS, Dura Vermeer, Ballast Nedam en BAM, is enthousiast over de nieuwe systematiek. Op het moment dat de uitvoerder producten of diensten afroept bij een leverancier, stuurt deze leverancier een XML-leverbon. Deze XML-leverbon maakt al langer onderdeel uit van de standaards van S@les in de Bouw. Deze elektronisch leverbon bevat het order- en projectnummer. Aannemers en leveranciers maken vervolgens bilateraal afspraken over het moment waarop de factuur gestuurd wordt en de wijze waarop de aannemer reageert als de leverbon niet klopt.

Besparingen
‘Nu het gebruik van elektronische facturen tussen leveranciers en aannemers fors toeneemt, levert de gebruikelijke werkwijze met papieren uitvoerdersbonnen steeds meer problemen op. Het toevoegen van een gescande uitvoerdersbon bij een elektronische factuur gaat nog wel. Maar als deze ook automatisch verwerkt moet worden, vereist dit onacceptabele hoge investeringen van de leveranciers. Samen met inkoopmanagers en in overleg met de controllers van de aannemers hebben wij gezocht naar een oplossing voor de gedateerde uitvoerdersbonnen. Deze procedure voor het gebruik van de XML-leverbon is inmiddels officieel toegevoegd aan onze standaards. Hiermee bieden wij een ketenoplossing die alle partijen veel geld gaat besparen’, aldus Rien Wabeke, directeur van S@les in de Bouw.
Een snelle rekensom leert dat deze besparingen kunnen oplopen tot miljoenen euro’s per jaar. ‘Het laten vervallen van een getekende papieren bon bespaart een leverancier en een uitvoerder al gauw tien minuten werk. Een aannemer die  jaarlijks 100.000 facturen ontvangt met getekende bonnen realiseert met onze digitale oplossing dan alleen al  een kostenbesparing van circa 500.000 euro’, rekent Wabeke snel voor. ‘Op dit moment zijn de eerste aannemers net gestart, dus exacte besparingscijfers zijn nog niet bekend.’ 

Kijk voor meer informatie op www.salesindebouw.nl.