Kalkzandsteen metselen of lijmen

Artikel delen

Voor het metselen of lijmen van een kelderwand past men meestal grindbeton of kalkzandsteen toe. Voor een wandoppervlakte van circa 100 vierkante meter heeft Casadata.nl de kosten van het verwerken van metselblokken, lijmblokken of lijmelementen op een rij gezet.

Tekst: www.casadata.nl.

Kelderwanden in combinatie met keldervloeren vormen de draagconstructie waarop men het gebouw plaatst. De kelderwanden liggen meestal onder het maaiveld. Het hoogteverschil tussen de keldervloer en de begane grondvloer overbrugt men met de kelderwand. Traditioneel gebeurt dit door een keldermuur te metselen in niet gebakken steen, zoals betonsteen of kalkzandsteen. Voor aanvang zet men de maatvoering van het uit te voeren werk uit door het stellen van profielen.

BIA grindbeton metselblokken

De BIA grindbeton metselblokken zijn geschikt voor vuilwerk bij het metselen van kelders. BIA produceert deze blokken bij voorkeur met natuurlijke en gerecyclede grondstoffen, zoals lava, geëxpandeerde klei, kalksteen en bouwpuingranulaat. Beton is een zuiver natuurproduct dat bestaat uit zand, grind of grindvervangend materiaal, cement en water. Het toegepaste cement is gebrand van kalk- en leemhoudende grondstoffen. De mengverhoudingen worden zorgvuldig samengesteld en getest, waardoor de BIA producten in aanmerking komen voor het certificaat ‘Duurzaam bouwen’. De BIA betonnen metselblokken (klinkers) hebben een druksterkte van 20 N/mm2.

Calduran kalkzandsteen metselblokken

De Calduran kalkzandsteen metselblokken zijn rechthoekige blokken met profilering op de kopse kanten (de mortelkamers). De bovenzijde en onderzijde zijn vlak. De bovenzijde van de blokken is voorzien van duimgaten. De metselblokken zijn handmatig te verwerken en op de bouwplaats te knippen met een blokkenknipmachine, hakken of zagen. In verband met een sterk zuigend en glad oppervlak moet men stenen vermetselen met een speciaal voor kalkzandsteen ontwikkelde mortel Calduran metselfix, met een lintvoeg van circa 10 mm. De blokken bij vuilwerk koud tegen elkaar plaatsen. Bij het aanbrengen van de mortel voor de volgende lintvoeg worden verticale voegen vol gezet. Om een goede hechting te verkrijgen moet men de metselblokken vooraf bevochtigen tot een vochtgehalte van 5 tot 8 procent. Als men metselfix gebruikt, hoeft men niet vooraf de metselblokken te bevochtigen. De blokken hebben een druksterkte van 12 tot 20 N/mm2.

Calduran kalkzandsteen lijmblokken

Calduran kalkzandsteen lijmblokken zijn eenvoudig in de juiste maat te knippen. In wanden van kalkzandsteen moet men dilataties aanbrengen. De lijmblokken moet men vol en zat verlijmen met Calduran lijmmortel. De blijvende dikte van de lintvoeg is 2 mm en van de stootvoeg 3 mm. Door het verlijmen van de blokken en de blokprofilering kan men een zeer vlak eindresultaat bereiken. De Calduran lijmblokken hebben een druksterkte van 12/20 N/mm2.

Silka  kalkzandsteen lijmelementen

Silka kalkzandsteen lijmelementen hebben 900 mm werkende lengte en 625 of 645 mm hoogte. Er zijn rechte passtukken voor rechte wandbeëindigingen. De schuine passtukken uit de elementen op maat zagen onder de gewenste hoek. Kimblokken vormen de basis voor elke elementenwand. Voor de kimconstructie zijn er speciale Silka kimblokken. Men moet de kimblokken zuiver vlak stellen, waterpas en op hoogte aan de draad in de specie. Dikte van de stelvoeg is 10 tot 30 millimeter. De stootvoegen aanzetten met lijmmortel of vullen met specie.
Na het uitharden van de kimconstructie kan men de elementen stellen. Twee vaklieden kunnen de kalkzandsteen elementen mechanisch met een elementensteller verwerken. Met de lijmmortelbak lintvoegen van 2 millimeter dik maken. De lijmmortel voor de stootvoegen met de lijmmortelschep van beneden naar boven aanbrengen op het al gestelde element. Na het plaatsen moet men het element eventueel met een verzwaarde rubberhamer aandrijven om de stootvoeg goed dicht te krijgen. Daarna de uitpuilende lijmmortel met een spackmes afsteken, zodra deze enigszins is opgestijfd.

Bouwkosten

In de kostenberekeningen is uitgegaan van een kelderwand tot maximaal 1.500 mm hoogte en een wandoppervlakte van circa 100 m2. De kosten zijn exclusief grondwerk, bemaling, profielen stellen, isolatiewerk, steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, materieelgebruik, bouwplaatskosten, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn gebaseerd op de bruto prijs.
Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere oppervlakten kelderwand ziet u op casadata.nl. Daarvan zijn na het inloggen alle complete calculaties te zien en te downloaden in Excel of te importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aan te passen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Eindelijk gemakkelijk en snel kostenbegrotingen en offertes maken!

Dat kan nu met het handige en praktische calculatieprogramma CasadataCalc. Daarmee kun je met alle kostengegevens van Casadata.nl en met je eigen calculatiegegevens werken. CasadataCalc is volledig nieuw ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten en met de meest recente technieken op het gebied van automatisering. CasadataCalc ziet er dan ook uit als Excel en is ook even flexibel en gemakkelijk in gebruik.
In CasadataCalc kun je met de Casadata richtprijzen met hun onderliggende calculaties werken en deze kostengegevens ook meteen aanpassen met betrekking tot de te rekenen uren en uurlonen of de materiaal hoeveelheden of prijzen. Je kunt werken in een vrije, eigen werkvolgorde, zonder dat je daarbij gebonden bent aan een opgelegde, dwingende structuur van bijvoorbeeld een standaard bestek. Uiteraard kun je in CasadataCalc per projectcalculatie steeds de uurlonen, kortingen en toeslagen in stellen. Ook het afdrukken is flexibel: je kunt met je eigen bedrijfslogo in een eigen vormgeving printen en kiezen welke onderdelen van de calculaties je wilt printen.

Meer dan 23.000 calculaties op www.casadata.nl

Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 23.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.