Diverse onderdelen houten kapconstructie

Artikel delen


Voor een traditioneel samengestelde houten kapconstructie zet Casadata de bouwkosten van de verschillende houten onderdelen bij diverse afmetingen op een rij.
 
Tekst: www.casadata.nl.
 
In de afgelopen eeuwen maakte men een houten spant voor een gordingkap op basis van de toen ter plaatse beschikbare kennis, kunde en ervaring. Zo ontstonden er voor woningen uiteenlopende vormen en constructies van houten spanten, zoals het lessenaarspant, steekspant, hangspant of het Hollands spant.
Een steekspant is een gelijkzijdige driehoek, waarbij twee diagonale balken (spantbenen) rechtstreeks of met een slof op de vloer worden bevestigd. Bij grotere spantafmetingen kan men extra horizontale balken aanbrengen tussen beide spantbenen (trekbalk of trekplaat) of extra verticale balken onder het spantbeen naar de vloer (houten stijl). Ook kan men het steekspant verder versterken door houten of metalen spijkerplaten aan te brengen. Als men het spant op een betonnen vloer of loodrecht op een houten balklaag plaatst, past men een extra houten balk (slof) toe om het spant aan de vloer te bevestigen. Deze slof verdeelt bovendien de drukkracht van het spant gelijkmatig over de vloer.
Als men het houten spant voor de kapconstructie op de bouwplaats vervaardigt, maakt men vooraf voor een goede maatvoering en plaatsbepaling van de verschillende onderdelen daarvan een kapuitslag op ware grootte van de kaponderdelen, zoals spanten, hoekkepers en kilkepers. Meestal zaagt men de kapuitslag op maat uit platen triplex. Het gezaagde plaatmateriaal plaatst men op een vlakke vloer en vervolgens geeft men met horizontale en verticale lijnen de naden voor de kapuitslag aan.
 
Gordingenkap
Een gordingenkap is een traditionele dakconstructie van een hellend dak, waarbij men houten balken (de gordingen) horizontaal op een bouwmuur of op spanten van staal of  (gelamineerd) hout bevestigt. Op deze gordingen brengt men vervolgens het dakbeschot aan. De hoogste houten balk vormt de nok en wordt nokgording genoemd. De laagste balk bij de aansluiting met de gevel noemt men muurplaat of kantgording. Bij een gordingenkap is het mogelijk ingewikkelde dakvormen met veel hoeken of met grotere dakopeningen te realiseren.
Bij het aanbrengen van een gording of nok met een grote overspanning kan men een gordinglas toepassen. Hierbij moet de gording zo lang zijn, dat men de gordinglas op ongeveer een zesde deel van de overspanning nabij het spant of de draagmuur kan aanbrengen op een onderling wisselende plaats. De gordinglas kan men realiseren met een gegalvaniseerd stalen gordingdrager of met een traditionele schuine liplas.
De gording kan men met plaatstalen gordingsteunen of met traditionele houten gordingklossen op het dakspant aansluiten. Als men een houten gordingklos toepast en deze schuin wil zagen moet men de bovenkant daarvan evenwijdig aan de vezelrichting van het hout houden, zodat het afspanen van de hoeken van de klos voorkomen wordt. De gordingschoenen, ankers of gordinglassen bevestigen met de bijbehorende ankerbouten, ankernagels en ander bevestigingsmateriaal.
 
Hoek- en kilkeper
Een hoekkeper is een afgeschuinde houten balk of plank op de plaats waar twee hellende dakvlakken in een uitwendige of uitspringende hoek op elkaar aansluiten. Hoekkepers brengt men onder of tussen de gordingen aan.
Een kilkeper is een afgeschuinde houten balk of plank op de plaats waar twee hellende dakvlakken elkaar in een inwendige of inspringende hoek ontmoeten. Bij de kilkepers moet het balkhout van de ondersteuningsconstructie wat zwaarder zijn dan bij hoekkepers, omdat de dakvlakken door de inwendige hoek bij een kilkeper van elkaar af willen wijken. Afhankelijk van de situatie kan men hoek- en kilkepers ook als spant uitvoeren.
Op de hoekkeperbalk of de hoekkeperplank brengt men bij een pannendak een houten ruiter aan om daarop de hoekkepervorsten te kunnen bevestigen. Men kan de ruiter op de hoekkeper bevestigen met steekspijkers of stalen strippen.
Omdat bij de kilkeper twee hellende dakvlakken in een inwendige hoek bij elkaar komen, moet men bij een pannendak een verdiepte goot (kilkeper goot) aanbrengen voor een goede afvoer van het regenwater. Voor het samenstellen van deze goot moet men vooraf eerst de gordingen en eventueel de muurplaat en nokgording inkepen. Hierna brengt men als gootbodem op de constructie een kilplank met een zoomlat aan. Met de zoomlat maakt men een kleine opstand voor de zijkant van de later aan te brengen gootbekleding.
 
Muurplaat
De muurplaat op de vloer of op de muur van de buitenwand brengt men na het stellen van de spanten en de hoek- en kilkepers aan. Bij een houten muurplaat legt men een houten balk met zijn brede kant op de muur en stelt men de juiste hoogte af. Vooraf zet men alle vlakken van de balk, die in aanraking komen met het metselwerk, in de loodvrije menie of grondverf. De muurplaat aan de muur of vloer verankeren met bevestigingsmateriaal van thermisch verzinkt staal of RVS. Bij het inmetselen van stalen muurplaatankers is het raadzaam om zo weinig mogelijk kalk aan de mortel toe te voegen om roestvorming te voorkomen.
 
Samenstelling kosten
In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. De kosten zijn exclusief steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, bouwplaatsvoorzieningen, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.
Bij de arbeidskosten is gerekend met  € 38,34 bouwkundig uurloon. Alle directe kosten zijn exclusief bouwplaatskosten, indirecte bedrijfskosten, winst, risico en BTW. Het regionale niveau van de directe kosten betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de eigen postcode.

 

Al meer dan 2.750 kostentabellen met ruim 29.000 prijscalculaties en kostenbegrotingen

Meer dan 2.750 kostentabellen met ruim 29.000 calculaties van richtprijzen en kostenbegrotingen staan voor je klaar op casadata.nl. Alle richtprijzen en technische informatie kun je gratis bekijken. Na het inloggen kun je ook alle kostencalculaties en kostenbegrotingen zien, downloaden, aanpassen of er een eigen projectbegroting of offerte mee maken.