Bergingsdeur verbreden moeilijk?

Artikel delen

Om uw motor eenvoudig in en uit de berging te rijden, wilt u de bergingsdeur laten verbreden naar 1.150 of 1.380 mm. U benadert hiervoor een aannemer/klusbedrijf. Wat kan er nou zo moeilijk aan die klus zijn? 

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Multiconsultants
edrecht@multiconsultants.nl

Na een aantal gesprekken en een mailwisseling heeft het betreffende bedrijf een offerte toegezonden. Naar aanleiding hiervan heeft het bedrijf aangegeven te kiezen voor 1.380 mm, de breedte van de bestaande deur, plus een halve deur. 

Desgewenst kan de halve deur worden vastgezet, zodat men alleen de hele deur kan gebruiken. Bij het in- of uitrijden van de motor kan ook de halve deur worden geopend. 

Nieuw kozijn

De verbrede deur moet geplaatst worden in een nieuw kozijn. Dit heeft het bedrijf ook met de gemeente besproken en is goedgekeurd. Ze zijn op een bepaalde datum begonnen. Nadat de werkzaamheden klaar waren, geeft de opdrachtgever aan dat ze het niet eens zijn met de geleverde werkzaamheden. 

Ook tijdens de werkzaamheden had ze er al op gewezen. Waarop de uitvoerder reageerde met: ‘Dit is onze werkwijze, maar het komt goed’. Omdat de opdrachtgever en de uitvoerende partij er vervolgens niet uitkwamen werden wij ingeschakeld. Daar was de uitvoerende partij het overigens niet mee eens.

Offerte

Na het bekijken van de uitgevoerde werkzaamheden hebben we eerst de offerte bekeken, omdat we wilden weten wat er afgesproken was. We vonden de offerte erg onduidelijk:

  • Er werd niet aangegeven welke werkzaamheden zouden worden uitgevoerd en welke bedragen waarbij horen. 
  • Er werd een totaal aantal uren opgegeven: maar waar horen die nu bij? 
  • Niet duidelijk was  wat de opdrachtgever mag verwachten. Ook kunnen we nergens de voorwaarden konden vinden die hier op van toepassing zijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Duidelijk was dat de werkzaamheden niet de schoonheidsprijs verdienen. Er is een bredere deur geplaatst, maar niet zoals afgesproken. Het kozijn is namelijk verzaagd en geplaatst tegen vurenhouten latten om het geheel passend te krijgen. 

De maatvoering was verkeerd, waardoor er kieren zijn ontstaan zodat regen en wind vrij spel hebben. Het kozijn hoort dicht tegen de buitenmuur te worden geplaatst met compriband er tussen. De aansluiting met de latei is ook niet voldoende, waardoor er kieren zijn over de hele lengte. 

Doorzakken

De onderdorpel zakt heel erg door. Omdat deze geen steun aan de onderzijde heeft, kan hij daardoor snel door midden gaan. De bevestiging van het kozijn is dusdanig slecht dat de pluggen zichtbaar zijn aan de binnenzijde. 

Ook zijn stukken steen afgebroken. Je kunt langs het kozijn naar buiten kijken. De deur is niet goed afgehangen en de ruimte tussen de deur en kozijn is veel te groot. Tot slot zijn ook de sloten niet goed bevestigd.

Factuur

In principe mag de factuur geen hogere bedragen bevatten dan de offerte. De offerte is de prijs, tenzij er duidelijk afgesproken meerwerk is. Het gaat hier om het zaagwerk van het metselwerk, er is geen voorbehoud gemaakt. De opdrachtgever had de uitvoerende partij hierop gewezen, maar die gaf niet thuis. De opdrachtgever moest blij zijn dat de rekening niet hoger was.

Herstel

Om de boel te herstellen moet het gehele kozijn worden verwijderd. De muuropening moet op de gewenste breedte worden gemaakt, en wel dusdanig dat ook de kapot gemaakte stenen niet meer zichtbaar zijn. 

Verder moet er een langere latei worden geplaatst. Ook moet een nieuw kozijn op maat worden gemaakt, zodat er geen vuren latten tussen kozijn en muur nodig zijn. De oude deur kan weer worden geplaatst en een halve deur kan worden gemonteerd. De onderdorpel moet worden geplaatst volgens de vereiste voorschriften.

Eindconclusie 

Ons advies was de rekening niet te voldoen. De aannemer moet de herstelwerkzaamheden binnen een maand uitvoeren. Mocht het bedrijf de herstelwerkzaamheden niet willen uitvoeren, dan verhalen we de meerkosten die het herstel met zich meebrengt op het bedrijf.

 

Ruimte tussen deur en kozijn is te groot. Let op de vurenhouten lat tussen kozijn en muur.

 

De pluggen zijn aan de binnenzijde zichtbaar.

 

Langs de lat kun je zo naar buiten kijken!