Gevel waterdicht maken

Artikel delen

Er zijn diverse mogelijkheden om vocht in de gevel tegen te gaan. Welke is afhankelijk van oorzaak en de plek waar het vochtprobleem zich voordoet. Dit artikel geeft praktische tips.

Optrekkend vocht vanuit de fundering te onderbreken door bijvoorbeeld de opgaande muren te injecteren. Vochtige fundaties en kelders zijn te behandelen met verschillende soorten waterafdichtende coatings. En boven het maaiveld kan men de buitengevel water- en vuilafstotend impregneren.

Voordat op een gevel een waterafdichting kan worden aangebracht, moet men sterk vervuilde gevels vooraf reinigen. Voor het waterdicht maken kan men diverse methoden en middelen toepassen.
 

 

Impregneren buitengevel

Om de muren tegen het indringen van vocht te beschermen, kunt u deze waterafstotend en vuilafstotend impregneren of hydrofoberen. 

Ons kostenoverzicht gaat uit van Sikagard-703 W. Dit is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van een combinatie van silaan en siloxaan. Dit middel is aan te brengen op mortel, metselwerk, baksteen, kalkzandsteen, natuursteen, etc. 

 

 

Cementgebonden ondergrond

Cementgebonden ondergronden, zoals plamuurmortel of beton, moeten minimaal zeven dagen oud zijn. Sterk vervuilde oppervlaktes moet u eerst onder hoge druk reinigen. Sikagard is sterk waterafstotend en waterdampdoorlatend. 

Na behandeling is het onzichtbaar. Het verbetert tevens de weerstand tegen vuil. Het middel is watergedragen en milieuvriendelijk. Na een wachttijd van ten minste 5 uur kunt u het afwerken met verf.

Voor de verwerking kunt u een kwast, roller of lagedruk spuitpistool gebruiken. De ondergrond moet droog zijn met een temperatuur tussen 5 – 35 graden Celsius. Na het opbrengen moet de gevel ten minste 3 uur tegen regen worden beschermd. 

Optrekkend vocht: injecteren muur

Bij het behandelen van optrekkend vocht in gemetselde muren is uitgegaan van het middel SikaMur InjectoCream-100. Dit is een waterafstotende gel, dat verpakt is in worsten van 600 ml. Deze gel kan worden geïnjecteerd met een kitpistool in een reeks vooraf geboorde gaten in de voegen van het metselwerk. 

De geboorde gaten hoeven vooraf niet waterdicht te worden gemaakt. Er is ook geen speciale injectiepomp nodig. Na de injectie verspreidt de gel zich in de vochtige muur. Het vormt een waterafstotend scherm, dat het optrekkend vocht blokkeert.

 

 

Watergedragen

SikaMur InjectoCream-100 is kant-en-klaar en eenvoudig en snel te gebruiken. Het middel bestaat uit één watergedragen component. Het is onbrandbaar en niet bijtend. Er is geen risico dat de uitbloeiingen in het metselwerk toenemen.

Maak voor de verwerking rechtstreeks in de voeg boorgaten van 12 mm doorsnede. Boor de gaten horizontaal op een onderlinge afstand van 120 mm. De diepte van de boorgaten varieert met de muurdikte en bedraagt 

  • 100 mm bij een muurdikte van 110 mm: 100 mm; 
  • 190 mm bij een muurdikte 220 mm en 
  • 310 mm bij een muurdikte 330 mm. 

Boor de gaten in de voeg op circa 150 mm boven het maaiveld. Spouwmuren kunt u langs een zijde in een operatie behandelen: boor daarbij volledig door de voeg en boor in de andere muur tot maximaal 40 mm ten opzichte van de tegenovergestelde zijde (de achterkant). 

Dunlagige waterafdichting bij fundatie

Op beton en metselwerk kunt u in de fundatie een dunlagige waterafdichting aanbrengen met Sika Igasol-101. Dit is een één-component coating, op basis van een polymeer gemodificeerde bitumineuze emulsie zonder oplosmiddelen. 

Deze coating is als dunlagige waterdichting toe te passen op alle soorten ondergrondse en bovengrondse betonnen en bakstenen structuren als bescherming tegen water- en dampindringing. Daarnaast is het middel geschikt als primer voor bitumineuze bekledingen op oppervlakken in beton, mortel en baksteen (normaal verdund met water). 

De coating kunt u aanbrengen met een borstel, rol of door airless spuiten. Het kant-en-klare middel is standvast op verticale oppervlakken en blijft flexibel bij lage temperaturen. U kunt het aanbrengen op droge en licht vochtige ondergronden. Het is niet bestand tegen UV.

Coating opbrengen

Voor het opbrengen van de coating moet de ondergrond vlak, droog zijn en vrij van olie of vet, stof en losse of niet hechtende delen. Vooraf moeten oneffenheden in het oppervlak, zoals gaten en holtes in het beton, worden geëgaliseerd met de aangepaste Sika mortels. 

Beschadigde bitumen oppervlakken kunnen worden hersteld met Sika BlackSeal-2. Reinig betonnen oppervlakken met zuiver water. Verontreinigde oppervlakken kunt u reinigen door stoomreiniging of hogedruk waterstralen.

Gebruik bij airless spuiten een pistool voor hoog visceuze vloeistoffen met een aanvoerdruk van circa 4 bar. De pistooldruk is circa 2,5 bar. Breng de coating airless aan in twee lagen. De wachttijd voor een tweede laag is 3 tot 4 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, ondergrondtemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en dikte van de coating. Bescherm de net aangebrachte coating ten minste 24 uur lang tegen vorst. 

Waterafdichting ter hoogte van kelder

Eén-componenten bitumen emulsiecoating

Om de buitenzijde ter hoogte van de kelder waterdicht te maken is uitgegaan van het aanbrengen van een primer Sika Igasol-101 in combinatie met een Igolflex-101 coating op basis van een polymeer gemodificeerde bitumenemulsie. 

Deze primer, mits in een dunne laag aangebracht, is geschikt om alle soorten ondergrondse en bovengrondse betonnen en bakstenen constructies te beschermen tegen water- of vochtindringing. De primer brengt u aan met een kwast, roller of door middel van airless spuiten. 

Het zakt niet uit op verticale oppervlakken en blijft flexibel bij lage temperaturen. Breng de primer aan op droge en enigszins vochtige oppervlakken. Het middel is niet bestand tegen UV-licht. 

High-build

De coating Sika Igolflex-101 is een high-build één-component flexibele, polymeer gemodificeerde bitumen emulsiecoating die bescherming biedt tegen water- en vochtindringing, zoals van doorsijpelend water. Deze coating laat zich aanbrengen met een getande spaan of door airless spuiten. 

Het product wordt kant-en-klaar geleverd. Het zakt niet uit op verticale oppervlakken en blijft flexibel bij lage temperaturen. Het is vrij van oplosmiddel en niet-ontvlambaar. Breng het product aanbrengen op droge en enigszins vochtige oppervlakken.

Twee-componenten bitumen emulsiecoating

Om de buitenzijde ter hoogte van de kelder waterdicht te maken is uitgegaan van het aanbrengen van een primer Sika Igasol-101 in combinatie met een Igolflex-201 coating. Bij de voorbehandeling brengt u de primer in een dunne laag aan met een kwast, roller of door middel van airless spuiten. 

Het middel zakt niet uit op verticale oppervlakken en blijft flexibel bij lage temperaturen. Primer aanbrengen op droge en enigszins vochtige oppervlakken. Het middel is niet bestand tegen UV-licht. 

De coating Sika Igolflex 201 is een high-build twee-componenten, oplosmiddelvrije, vezelversterkte, polymeer gemodificeerde bitumen emulsiecoating. 

Versnelde uitharding

De eerste component bevat de vloeibare polymeer-gemodificeerde bitumenemulsie met vezelversterking. De tweede component zorgt voor de versnelde uitharding. De coating heeft scheuroverbruggende eigenschappen, die u verder kunt verbeteren met Igolflex F-01 glasweefsel. 

U moet deze coating aanbrengen met een getande spaan. Het product zakt niet uit op verticale oppervlakken en blijft flexibel bij lage temperaturen. Het is vrij van oplosmiddel en niet-ontvlambaar. Breng de coating aan op droge en enigszins vochtige oppervlakken.

Samenstelling kosten

De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de brutoprijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Voor de verwerkingshoeveelheden is er uitgegaan van een vrijstaande woning. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden. 

De directe kosten zijn exclusief grondwerk, steigerwerk, klimtijd, materieel en bouwplaatskosten, afkomende materialen en stortkosten, indirecte bedrijfskosten, winst, risico en BTW. Voor de indirecte kosten, winst en risico is apart een toeslag van 17% opgenomen in de tabel bij de kolom Indirecte kosten.  

Het regionale niveau van de directe kosten betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl is door middel van het invoeren van de postcode het kostenniveau per regio inzichtelijk gemaakt. 

Ruim 3.200 kostentabellen met 32.000 prijscalculaties en 4.000 kostenbegrotingen 

http://www.casadata.nl
 

In ruim 3.200 kostentabellen staan meer dan 32.000 calculaties van richtprijzen en 4.000 kostenbegrotingen van projecten voor je klaar op www.casadata.nl. De vermelding is met bijbehorende technische informatie over het product, verwerking en uitvoering. 

Deze kunt u allemaal gratis bekijken. Na het inloggen kunt u van elk bedrag de calculatie en kostenbegroting zien, downloaden, aanpassen of er een eigen projectbegroting of offerte mee maken.