Lekkage na plaatsen dakkapel

Artikel delen

De bewoners van een woning wilden de zolderetage geschikt maken als slaapkamer voor de kinderen. Om voldoende licht en ruimte te krijgen vroegen ze een aannemer een grote dakkapel op de zolderverdieping te plaatsen. De verbouwing is naar alle tevredenheid uitgevoerd, maar na enkele weken ontstond er lekkage in de keuken, onder de nieuwe dakkapel. 

Tekst: ing. R.N.P. Kortekaas
Bureau voor Bouwpathologie BB
www.bouwpathologie.nl

Hoewel de keuken zich een verdieping lager bevond, legden de bewoners al snel de relatie tussen de nieuwe dakkapel en de lekkage en hierop werd de aannemer teruggehaald. De aannemer heeft keer op keer geprobeerd de lekkage te verhelpen, maar steeds zonder resultaat. 

Uiteindelijk begon men te twijfelen of de lekkage wel iets te maken had met de nieuwe dakkapel, of toch ergens anders vandaan kwam.

Omschrijving gebreken

Het gaat een vrijstaande woning met een mansardekap in het midden van het land. De woning heeft drie bouwlagen, waarvan de begane grond een aparte woning is. De eigenaren van de dakkapel hebben hun woning dus op de eerste etage en de zolderverdieping. 

De dakkapel zit in het bovenste gedeelte van de mansarde kap, waarvan de knik op gelijke hoogte zit met de zoldervloer. In en om de dakkapel zijn geen lekkagesporen zichtbaar. Aan weerszijden van de dakkapel is de kap afgetimmerd met een knieschot. 

De keuken zit op de eerste etage, recht onder de dakkapel. Bij regen ontstaat er lekkage in de keuken, recht onder één van de zijwangen. Het water komt langs de gevel uit het plafond, dus onder de voet van de dakkapel. In eerste instantie lekte het alleen bij hevige regen en wind, maar na verloop van tijd kwam de lekkage steeds sneller en vaker. 

Plat dak

De dakkapel is voorzien van een plat dak, zonder afschot. Het dak heeft één stadsuitloop, aan de kant waar ook de lekkage optreedt. Rondom is de dakkapel afgewerkt met loodvervanger (gekit op de dakpannen). De dakkapel eindigt één pan boven de knik in de mansardekap. 

Zodra ondergetekende water door de stadsuitloop liet stromen, trad in de keuken vrijwel direct lekkage op. Het platte dak van de dakkapel is voorzien van een bitumineuze dakbedekking, waaraan geen gebreken zijn geconstateerd. Ook de stadsuitloop zelf vertoont geen bijzonderheden.  

Analyse & conclusie

De lekkage wordt in dit geval veroorzaakt en versterkt door een combinatie van factoren. De zijwang is voorzien van een strook loodvervanger (gekit op de pannen). De strook is vrij kort. De staduitloop mondt recht boven de loopvervanger uit. De waterbelasting op de loodvervanger is dus hoog. 

Bij het optillen van de loodvervanger blijkt dat de kit al grotendeels is onthecht. Ook wordt zichtbaar dat er niet alleen water over de loodvervanger stroomt, maar dat er ook regenwater onder de loodvervanger terechtkomt. Het water zit tussen de loodvervanger en de dakpan, en blijft aan de loodvervanger hangen. 

Door de schuine hoek van de dakkapel stroomt het water onder de loodvervanger naar de voet van de dakkapel, waar geen verdere waterkering is (een verholen goot of iets dergelijks ontbreekt hier). Hier zit enkel de aansluiting tussen dakkapel en dakbeschot (afgedicht met PUR-schuim). Water dat tussen de dakkapel en het dakbeschot terechtkomt, veroorzaakt vrijwel direct lekkage in de (daaronder gelegen) keuken. 

Herstel

Het plaatsen van een verholen goot had de problematiek kunnen voorkomen. De verholen goot beschermt de ‘open’ aansluiting tussen dakbeschot en dakkapel. Het toepassen van een loodslabbe in plaats van loodvervanger had in dit geval niet uitgemaakt, omdat water ook langs de loodslabbe aan de onderzijde kan afstromen. 

Ook het vastkitten van de loodvervanger op de pannen heeft dit niet kunnen voorkomen, omdat er op de overlap tussen de dakpannen altijd openingen en kieren aanwezig blijven. Naast het aanbrengen van de verholen goot kan ook de stadsuitloop enigszins verlengd worden, waardoor de (directe) waterbelasting op de loodslabbe wordt verkleind en de omvang van de lekkage afneemt.  

Details aansluiting dakkapel.