Kunststof kozijnen recyclen? Ja natuurlijk.

Artikel delen

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG). Kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Momenteel wordt 75 procent van de oude gevelelementen gerecycled. De VKG roept alle partijen in de markt op om daar 100 procent van te maken.
 

Ruim zestig jaar geleden verschenen de eerste kunststof kozijnen in het Nederlandse straatbeeld. Meestal ter vervanging van de houten kozijnen uit de naoorlogse wederopbouwwijken. Veel woningen uit de jaren 50, 60 en 70 voldoen niet meer aan de huidige milieueisen en zijn rijp voor renovatie of sloop. Tel daarbij op dat de bouwsector de crises langzaam achter zich laat en het is duidelijk dat de volumes oude kunststof gevelelementen fors gaan stijgen. Tijd voor actie, vindt de VKG.

Naar 100% recycling

Oude kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Al sinds 1994 heeft de VKG met partners in de recyclingindustrie een systeem dat oude kozijnen kostendekkend inzamelt en verwerkt tot nieuwe kozijnen. Veel aannemers en VKG-leden weten de weg naar de VKG-inzamelpunten goed te vinden. Zo’n 75 procent van de oude kozijnen wordt momenteel gerecycled. Met de te verwachten toename van oude kunststof kozijnen in het verschiet, luidt de VKG de noodklok.

Duurzaam renoveren en slopen

De VKG streeft naar 100 procent hergebruik van oude kunststof gevelelementen. Dat kan alleen als alle partijen in de sector een punt maken van duurzaam renoveren en slopen. Levert u ook graag een bijdrage aan duurzaam afvalbeheer? Lever oude kunststof kozijnen dan kosteloos in. Kijk op www.vkgkozijn.nl/recycle voor meer informatie en een overzicht van VKG-inzamelpunten.

www.vkgkozijn.nl/recycle