Weggooicultuur geldt niet meer voor dakpannen

Artikel delen

Luijtgaarden biedt verschillende vormen van hergebruik

Met miljoenen woningen in Nederland die op de nominatie staan om te worden opgeknapt, zowel energetisch als qua wooncomfort, komen er steeds meer gebruikte dakpannen beschikbaar, weet Kees van de Luijtgaarden, directeur van Luijtgaarden Handelsonderneming in Standdaarbuiten. “Vijf tot tien jaar geleden werden die nog weggegooid, maar binnen de circulaire economie wordt daar gelukkig anders over gedacht. Hergebruik in verschillende vormen is ook prima mogelijk. Wij bewijzen al jaren via onze innameregeling en hergebruik dat dakpannen een tweede leven kunnen krijgen. Een steeds zinvoller leven.”

Waar in het verleden dakpannen werden vermalen als grondstof in betonproducten of als gravel op tennisbanen, streeft Luijtgaarden naar een hoogwaardiger vorm van hergebruik. “Op zich verantwoord hergebruik, maar bij dat vermalen wordt veel energie verbruikt. Verreweg de beste vorm van hergebruik is de ingenomen pannen sorteren en de bruikbare exemplaren weer als dakpan gebruiken. Ze zijn immers gemaakt als dakpan. Veel dakpannen die wij in alle hoeken van Nederland innemen, vinden hun weg in renovatie- en restauratieprojecten. In de meeste gevallen om hoeveelheden aan te vullen. Bij restauraties worden oude pannen ingezet om het authentieke beeld in ere te herstellen. Opvallend is dat bij de zogeheten rustieke nieuwbouw van villa’s ook meer en meer oude dakpannen worden gebruikt. Als de woningeigenaar een karakteristiek beeld van zijn rustieke woning wil hebben, zorgen die pannen meteen voor een sfeervolle uitstraling. Dit hergebruik van dakpannen is natuurlijk perfect. En waarom niet? Zo’n pan gaat nog decennialang mee.”

Toenemende vraag hergebruik

De onderneming heeft al sinds jaar en dag een innamesysteem waarbij oude pannen van een project worden ingenomen en nieuwe worden geleverd. Daarbij wordt zorggedragen voor de hele cyclus van inname, transport en sorteren. “We hebben speciale rekken ontwikkeld waarin de dakdekker makkelijk de pannen kan stapelen. Dan komen ze ook netjes hier in Standdaarbuiten om te worden gesorteerd. Wij hebben recent ons bedrijfsterrein met 5.000 m2 uitgebreid naar 30.000 m2, juist om de toenemende vraag naar hergebruik beter te faciliteren. We nemen jaarlijks ook steeds meer dakpannen in van projecten.”

Praktische en esthetische schanskorven

Hoewel het hergebruik in de functie als dakpan toeneemt – al is het via kleine inboethoeveelheden bij renovaties van 100 tot 200 stuks – groeit de ingenomen hoeveelheid dakpannen nog sterker. “Daardoor zijn wij gaan zoeken naar nieuwe functies van hergebruik. Kunnen ze niet als dakpan, dan op z’n minst een toepassing die slim is, in een behoefte voorziet en weinig extra energie vergt.” In dit licht is Luijtgaarden begonnen met het produceren van schanskorven gevuld met dakpannen. “Iedereen ziet de trend voor dergelijke decoratieve tuinmuurtjes en afscheidingen in de openbare ruimte. Je kunt ze vullen met natuursteen, maar met oude dakpannen geeft dat eveneens een prachtig beeld.” Ook wijst Van de Luijtgaarden op toepassingen van deze schanskorven als beschermende beschoeiing van waterwegen. “We hebben een project waar 60.000 tot 80.000 dakpannen in deze vorm van beschoeiing worden gebruikt.” Daarnaast worden dakpannen ingezet als geluidswallen. “We leveren zelfs dakpannen voor de oesterteelt en tientallen pannen voor het nestelen van vissen onder water en voor slangen op het land.” Zo wordt ernaar gestreefd om secundaire dakpannen in zinvolle toepassingen te hergebruiken. Alleen dakpannen die bij het sorteren afvallen, worden vermalen. “Betonpannen als grondstof voor de betonindustrie en keramische pannen als gravel. We hebben voorts een toepassing als kleurpigment ontwikkeld.”

Het mooiste vindt Kees van de Luijtgaarden als partijen in de bouwwereld gebruikte materialen willen inzetten. “De één doet dat uit oogpunt van duurzaamheid, de ander vanwege de uitstraling, weer een ander omdat men het onnodig vindt een heel dak van nieuwe pannen te voorzien en de slechte pannen kan vervangen door betere, bijpassende exemplaren. Het moet wel heel raar lopen als wij die niet op voorraad hebben. We hebben heel veel typen dakpannen. Er waren echter tientallen producenten die elk hun eigen ‘idee’ aan een type dakpan gaven. Ik stuit nog dikwijls op pannen die mij daarin verrassen.  Ook al zijn wij meer dan 100 jaar hét handelshuis voor hellende daken. Met passie voor daken. Én met passie voor duurzaamheid en de circulaire economie.”

Informatie:
www.luijtgaarden.nl