Bouwkosten: storten (staalvezel) betonvloer

Artikel delen

In dit artikel komt het storten van een geïsoleerde betonvloer op een verdicht zandbed aan bod. Het betreft zowel een traditioneel gewapende betonvloer, als een staalvezel betonvloer.

Tekst: www.casadata.nl.
 

Voor een betonvloer met wapening moet men betonblokjes aanbrengen op de folie en hierop de stalen wapeningsnetten leggen.

 

Techniek en uitvoering

Voor het in het werk storten van een geïsoleerde betonvloer op een verdichte ondergrond moet men vooraf de ondergrond verdichten en egaliseren. Op dit verdichte zandbed een PE folie als werkvloer leggen en hierop PS-isolatieplaten aanbrengen met een dikte van 100 mm. Vervolgens langs de randen ter plaatse van het opgaand werk, rondom een randisolatiestrook aanbrengen van 8 mm dik.

Geïsoleerde betonvloer met wapening

Voor een betonvloer met wapening moet men hierna de betonblokjes aanbrengen op de folie en hierop de stalen wapeningsnetten leggen. Vervolgens het beton storten. Bij kleinere vloeroppervlakten gebeurt dit vanuit de mixer met een kruiwagen en bij grotere oppervlakken met combipomp en slang. Nadat het beton voldoende is uitgehard de vloer handmatig of met een vlindermachine afwerken.
 

Storten betonvloer met traditionele wapening.

 

Geïsoleerde staalvezel betonvloer

Voor een betonvloer met staalvezels stort men het beton met de al toegevoegde staalvezels (30 kg/m3) op de folie vanuit de mixer met kruiwagen of met combipomp en slang. Nadat het beton voldoende is uitgehard de vloer handmatig of met een vlindermachine afwerken. Bij oppervlakten groter dan honderd vierkante meter schijnvoegen in de betonvloer aanbrengen door het inzagen van de betonvloer tot circa 30% van de vloerdikte. De zaagsneden eventueel vullen met elastische kit.
 

Storten beton met staalvezels.

 

Aandachtspunten

Bij hogere buitentemperaturen in de zomer moet men gedurende de eerste dagen na het storten van het beton een te groot vochtverlies of het te snel verdampen van het water uit het beton beperken. Dit kan door het beton met water na te behandelen of met folie af te dekken.
Bij lage buitentemperaturen in de winter gaat het verharden van het beton langzamer. Bij vorst kan het gestorte beton schade oplopen, als het beton nog geen sterkteniveau van ongeveer 6 Newton per vierkante millimeter heeft bereikt. Dit kan men onder meer voorkomen door in de betonspecie cement met een hogere aanvangssterkte (klasse B of C) of een lagere water-cementfactor toe te passen.
 

Nadat het beton voldoende is uitgehard de vloer handmatig of met een vlindermachine afwerken.

 

Samenstelling van de kosten

Bij minder dan 7 kubieke meter te storten beton is rekening gehouden met een toeslag voor ondervracht en bij meer dan 7 kubieke meter wordt gerekend met een extra toeslag per m3 voor het verpompen.De kosten zijn exclusief kraanhuur, bouwplaatskosten en kosten afkomende materialen. De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten, zonder inkoopkortingen. Er is uitgegaan van een uurloon van € 37,80. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.