Meer starters in de bouw

Artikel delen

In de bouw zijn dit jaar duidelijk meer nieuwe ondernemers (+16%) als gevolg van de sterke woningmarkt. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het totaal aantal starters in 2017 rond de 133.000 uitkomt, het hoogste niveau ooit.

Het aantal starters groeit ook dit jaar onverminderd door

In de eerste negen maanden van 2017 zijn er 102.000 nieuwe ondernemers bijgekomen. Dit zijn er 2% meer ten opzichte van vorig jaar. Door de goed draaiende economie durven meer mensen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te nemen. Daarnaast blijft er zowel bij bedrijven als bij werknemers behoefte om flexibel te werken.

Meer starters in bouw en onderwijs

Tussen sectoren verschilt de ontwikkeling van het aantal starters flink. In de bouw nam het aantal starters met 16% het sterkst toe. Dankzij de bloeiende woningmarkt draait de bouw op volle toeren, wat nieuwe ondernemers aantrekt. De handel laat de grootste daling zien.

Ruim kwart meer startende bouwers in Zuid-Holland

Regionaal gezien noteerde Zuid-Holland de grootste toename van het aantal starters (+6%). De grootste stijging deed zich daar voor in de bouw (+29%). Deze toename komt onder meer doordat bouwbedrijven meer zzp’ers inhuren. Daarnaast komt de stijging doordat voormalige werknemers uit de in zwaar weer verkerende offshore sector, welke sterk is vertegenwoordigd in Zuid-Holland, onder meer als zzp’er in de bouw aan de slag gaan.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante