100% inventarisatie: voor 100% zekerheid

Artikel delen

Duurzaam vastgoedonderhoud binnen budget en planning, met minimale overlast voor bewoners. Dat is wat u als woningcorporatie, onderhoudsbedrijf of VvE-beheerder bij ieder project voor ogen heeft. “De 100% inventarisatie van Repair Care geeft u die zekerheid”, aldus Peter van Zadelhoff van het bedrijf.

De 100% inventarisatie is een volledige inspectie van al het geveltimmerwerk binnen een complex. Hierbij wordt ieder kozijn en verbinding kritisch onder de loep genomen en alle gebreken vastgelegd in een heldere rapportage. Dé basis voor de projectleider van de corporatie en de calculator van het onderhoudsbedrijf.

“Repair Care heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van houtaantastingen en inventarisaties. Daarmee hebben we een unieke positie in de markt verworven en kunnen wij 100% zekerheid bieden over de status van het geveltimmerwerk.”

100% Inventarisatie biedt voordelen voor woningcorporaties, onderhoudsbedrijven en VvE-beheerders. Zo biedt het woningcorporatie een goede basis voor offerteaanvragen en aanbestedingen. Zo kunnen appels met appels vergeleken worden. Voor vastgoedonderhoudsbedrijven legt de 100% inventarisatie dé basis voor maximale efficiency en minimale faalkosten. Zeker wanneer men werkt volgens RGS; dan kunnen alleen de juiste onderhoudsscenario’s doorgerekend worden als voor aanvang de onderhoudsstatus helder is.

“VvE-beheerders hebben met een 100% inventarisatie een reële basis voor offerteaanvragen, kunnen een goed vergelijk maken tussen voorstellen van onderhoudsbedrijven en voorkomen onverwachte kosten”, besluit de heer Van Zadelhoff. Wilt u meer weten over de 100% inventarisatie van Repair Care en wat het bedrijf voor u kan betekenen?

Repair Care
www.repair-care.nl