Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Financieren duur? Optimaliseer uw werkkapitaal!

In de afgelopen maanden heb ik mij steeds gericht op subsidies. Deze keer wil ik graag het thema financieringen aanstippen. Want ‘financieringen’ en subsidies hebben meer met elkaar gemeen dan de meeste mensen denken. Beide worden bijvoorbeeld ingezet om (innovatieve) plannen te realiseren. Er zijn namelijk momenten waarop de beschikbare geldmiddelen niet voldoende zijn of er geen subsidies beschikbaar zijn. Vaak wordt er in dit geval gezocht naar een externe partij die in de financieringsbehoefte kan voorzien. Maar er is een financieringsvorm die goedkoper is en inzicht geeft in de bedrijfsvoering: het optimaliseren van het werkkapitaal.

Het werkkapitaal van een onderneming bestaat kortweg uit alle kortlopende vorderingen (voorraden, debiteuren) minus alle kortlopende schulden (crediteuren). Een onderneming met een positief werkkapitaal is in de regel beter in staat om op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Maar te veel geld in de kas is ook niet goed. Te veel werkkapitaal betekent dat te veel verborgen kapitaal vastzit in zaken als voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Als er efficiënt wordt gewerkt dan kan het werkkapitaal zo laag mogelijk blijven.

Dit is echter exact de reden waarom snelgroeiende bedrijven vaak een liquiditeitstekort hebben. Veel van de beschikbare geldmiddelen worden geïnvesteerd in de benodigde voorraad, en door de stijgende omzet groeien de openstaande debiteuren alsmaar.

Bij het ontstaan van krapte in liquide middelen wordt al snel naar de bank gekeken voor een financiering. Maar in veel gevallen kan het lonen om eerst de bedrijfsprocessen te optimaliseren. De debiteuren-, voorraad- en crediteurenpositie worden tenslotte beïnvloed door het verkoop-, productie- en inkoopproces. Het stroomlijnen van deze processen kan een daling van het werkkapitaal tot gevolg hebben, en dat voelt u direct in de portemonnee!

Een groot bijkomend voordeel is de positieve invloed op het risicoprofiel van uw onderneming. Door optimalisatie van de werkprocessen en de lagere werkkapitaalpositie zal het risico voor een financier afnemen. Dit kan zich vertalen in lagere rentelasten. Snel verdiend dus!

Wilt u weten wat u kan doen om uw bedrijfsprocessen verder te optimaliseren, laat u dan adviseren door een van mijn bedrijfskundige collega’s. Zijn uw processen al op orde maar ervaart u toch nog steeds liquiditeitsdruk? Er zijn verschillende financieringsvormen die direct op de bedrijfsactiviteiten kunnen worden afgestemd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld handelsfinanciering en factoring. Neem om de mogelijkheden te bespreken of voor meer informatie contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

dr. ing. Jorian Blom

jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal