Bouwfouten

Artikel delen

Haastige spoed, nieuwe badkamer niet goed…

Na twintig jaar trouwe dienst wordt door de eigenaren besloten de badkamer te renove-ren. Na de oplevering van de vernieuwde badkamer zijn de eigenaren niet echt tevre-den over de geleverde kwaliteit van vooral het tegelwerk. Na onderzoek, uitgevoerd door het Bureau voor Bouwpathologie BB, blijkt werkdruk de oorzaak van de problemen.

Door: Jos van Leeuwen, Bureau voor Bouwpathologie BB

Uitgangspunt

Verspringend voegwerk

De badkamer betreft de originele badkamer vanaf de bouw. De eigenaren hebben des-tijds de badkamer als meerwerk met duurdere tegels laten afwerken. De indeling van de nieuwe badkamer blijft zoals die nu is. Alleen het sanitair en het tegelwerk wordt ver-nieuwd.

De eigenaren komen er tijdens bezoekjes aan verschillende badkamer showrooms achter dat de renovatie duurder uit gaat pakken dan gedacht. Vooral het sloopwerk van de huidige badkamer kost naar hun idee veel geld. De aannemer, gespecialiseerd in badkamers, stelt voor om kosten te besparen door de nieuwe wand- en vloertegels op het huidige tegel-werk aan te brengen. De eigenaren stemmen hier mee in. Offertes worden getekend en de renovatie kan van start.

De badkamer wordt op de eerste dag tot op het tegelwerk gestript. Al het nieuwe sanitair en tegelwerk wordt op de tweede dag geleverd. Er is echter wel een probleem, de aan-nemer is er niet. Hij is op een ander werk dat nog afgemaakt moet worden. Hij komt snel de geleverde spullen in ontvangst nemen en verdwijnt dan weer naar de andere badka-mer. En zo blijft het gaan. De aannemer is te druk, heeft te veel werk onder handen en de renovatie wordt met tussenpozen uitgevoerd. Ongemerkt ontstaat er irritatie en wrijving tussen aannemer en opdrachtgever. Helemaal als deze steeds vaker ’s avonds en op zater-dag komt werken.

Enige tijd later wordt de badkamer opgeleverd. De eigenaren geven aan dat het tegelwerk veel te wensen over laat. Het is niet vlak en strak, de voegen lopen niet goed in elkaar over en het kitwerk is slordig uitgevoerd. Ze geven aan het resterende bedrag nog niet te betalen. De aannemer stelt dat het werk volgens afspraak is uitgevoerd. Om een onafhankelijk onderzoek en advies omtrent het geleverde te krijgen, is het Bureau voor Bouwpathologie BB in de arm genomen. De Bouwpa-tholoog is de zaak ter plaatse en aan de hand van interviews, waarnemingen, metingen en tests gaan onderzoeken.

Holle wand

Onderzoek

De door de eigenaren ondertekende offerte is voor de Bouwpatholoog de onderlegger van het onderzoek. De offerte vermeld dat het nieuwe tegelwerk over het bestaande tegelwerk zal wor-den aangebracht. Wanneer de Bouwpatholoog badkamer betreedt vallen hem direct enkele zaken op.
De vloertegels betreffen een groot formaat donkere tegels het voegwerk is heel licht van kleur, hierdoor vallen de kleinste onvolkomenheden direct op. Duidelijk waarneembaar is dat de voegen niet doorlopen maar ten opzichte van elkaar verspringen.

Wanneer de Bouwpatholoog een waterpas op de vloer legt is te zien dat de vloertegels ook in hoogte nogal wisselen. Hierop vraagt hij aan de eigenaren of de vorige vloertegels een klein for-maat hadden, dit wordt door hen bevestigend beantwoord. Daarna bekijkt de Bouwpatholoog het wandtegelwerk. Ook dit blijkt aanzienlijke ongelijkheden te vertonen.

Ongelijk tegelwerk

Dan wijst de eigenaar de Bouwpatholoog op het feit dat een wand helemaal hol staat. De Bouwpa-tholoog houdt het waterpas tegen de wand en stelt vast dat de wand hol is. De Bouwpatholoog vraagt of er origineel misschien een klein formaat tegels op de wanden zit. Dit blijken erg kleine tegels of tegelmatjes te zijn.

Vervolgens beklopt de Bouwpatholoog het tegelwerk op de wanden en de vloer. Het klinkt mas-sief, wat betekent dat zowel de nieuwe als de originele tegels vast op de ondergrond zitten. Wat betreft het tegelwerk is het voor de Bouwpatholoog duidelijk. Het betreffen hier geen kwalijke constructieve problemen maar is er sprake van een ongewenst cosmetisch resultaat. Als gevolg van het formaat van de nieuwe wand- en vloertegels worden de onvlakheden in de originele vloer al-leen maar duidelijker zichtbaar. In zijn offerte heeft de aannemer niet aangegeven dat hij de vloer ook zou uitvlakken, hij heeft dus gedaan wat er is overeengekomen.

Het niet doorlopen van de voegen in het vloertegelwerk is een fout die de aannemer wel is aan te rekenen. Het plaatselijk onvlak zijn van het wandtegelwerk is ook het gevolg van het met grote tegels overtegelen van kleinere tegels. In het originele tegelwerk aanwezige onvlakheden worden daardoor geaccentueerd. Dat één wand holstaat is de aannemer ook niet aan te rekenen, de origi-nele wand staat hol. Tot slot beoordeeld de bouwpatholoog het kitwerk. Dit laat op veel plekken lijmresten zien, soms is er onvoldoende kit aangebracht of het kitwerk is “vet” uitgesmeerd. Dit wordt door de Bouwpatholoog als onvoldoende gekwalificeerd.

Haastige spoed…

Het verweer van de aannemer omtrent het niet doorlopen van het voegwerk van het vloertegel-werk luidt dat hij de vloer in tweeën heeft gelegd omdat het die avond al erg laat was geworden. Omtrent het kitwerk heeft hij als excuus dat hij geen kitter is en het op het laatst ‘ook nog even gedaan moest worden’. De bouwpatholoog stelt dat het verweer geen stand kan houden omdat de aannemer er zelf voor heeft gekozen om zo chaotisch te werken. De aannemer is simpelweg te vroeg aan deze badkamer begonnen.

Herstel

Om vlakke wanden en een vlakke vloer te krijgen zouden alle wanden en de vloer voorafgaand aan het tegelen vlak en strak gestukadoort moeten worden. Dit is echter niet overeengekomen en hoeft om die reden dan ook niet hersteld te worden. Het niet doorlopen van de voegen tussen de vloertegels is de aannemer wel aan te rekenen. Om dit te corrigeren dient een deel van de vloer opnieuw gelegd te worden. Dit vinden de eigenaren te veel van het goede en vragen, mede om vrij te zijn van de aannemer, om een financiële oplossing. Het kitwerk is onvlodoende en dient op-nieuw gedaan te worden, hierbij dienen de resten van de tegellijm voldoende diep verwijderd te worden. Ook op dit punt willen zijn dat de aannemer hen financieel schadevrij stelt zodat zij dit herstel door een kitbedrijf kunnen laten uitvoeren.

BouwTotaal