BouwBeurs R&D beleeft première

Artikel delen

Tijdens BouwBeurs 2019 wordt het programma BouwBeurs R&D gelanceerd. Dit nieuwe concept heeft de focus op innovatie en richt zich op architecten, bouwkundig ingenieurs en andere nieuwsgierige mensen in de bouw. Aan de hand van actuele dagthema’s worden de nieuwste ontwikkelingen en spraakmakende projecten in de bouwbranche voor én door deze doelgroep inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt een directe verbinding gemaakt met het aanbod van de exposanten op de beursvloer.


BouwBeurs R&D combineert inhoudelijke sessies in het TechForum met exposities (waaronder een Projecten Expo) en routes over de beursvloer langs exposanten met thema-of projectgerelateerde innovaties. Elk dagthema krijgt een eigen ambassadeur: een architect of bouwkundige die het programma voor die dag letterlijk uitstippelt: hij/zij bepaalt de inhoud van de lezingen, de te bespreken projecten en de route langs de exposanten.

Hal 9

In Hal 9 vormt het TechForum met de R&D Lounge en de Projecten Expo het kloppend hart van het programma: hier worden de lezingen gegeven en krijgen de thema- en projectroutes hun startpunt. Een enorme plattegrond wijst de weg over de gehele beursvloer, waarbij bezoekers hun tips voor beursbezoek kunnen delen door zogenoemde ‘hotspots’ aan te geven.
Het concept voor BouwBeurs R&D is ontwikkeld naar aanleiding van intensieve gesprekken met de doelgroep. Architecten en bouwkundig ingenieurs zoeken nieuwe oplossingen, technisch vernuft en zijn benieuwd naar ervaringsverhalen van collega’s. Op een beurs zien ze graag mock-ups, bouwsystemen op ware grootte en tactiele productpresentaties. Met een aansprekend lezingenprogramma, een heldere indeling van de beursvloer met thematische routebeschrijvingen langs exposanten en voldoende gelegenheid om te netwerken komt BouwBeurs R&D aan hun wensen tegemoet.

Programma R&D

Maandag 4 februari – Industrialisatie en digitalisering
Ambassadeur: Charlotte Trip, Hogeschool Utrecht
In razendsnel tempo zijn de tools – de softwarepakketten en afgeleide instrumenten – voor het ontwerpen en maken van gebouwen zich aan het ontwikkelen. BIM is niet meer weg te denken, steeds vaker worden projecten integraal en multidisciplinair aangevlogen. Bij deze presentatie gaat het over bits en bricks, over het managen van processen en nieuwe ontwikkelingen die de traditionele bouw op hun grondvesten zullen laten schudden.

Dinsdag 5 februari – Stedelijke vernieuwing
Ambassadeur: Robert Winkel, Mei architects and planners
“Context is de nieuwe stad!”, zegt Robert Winkel als hij praat over de binnenstedelijke opgaven van nu en de toekomst. Natuurlijk gaat het binnen dit thema over transformatie, renovatie en verdichting met nieuwbouw. Maar het is niet meer voldoende om alleen naar de bouwkundige en stedenbouwkundige randvoorwaarden van de plek te kijken: het gaat om veel meer. Denk aan de geschiedenis van de plek, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, infrastructurele en logistieke aspecten.
Themasponsor: Faay Vianen

Woensdag 6 februari – Ontwerpen met licht en lucht
Ambassadeur: Ronald Schleurholts, cepezed
De mens is bijna de hele dag binnen en heeft vrijwel geen contact meer met de natuur en natuurlijke ritmes. Met dat besef kijkt Ronald Schleurholts anders naar ontwerp- en bouwopgaven. “Daglicht bepaalt het levensritme, de mens heeft contact nodig met de natuur”, zo stelt deze thema-ambassadeur. Zijn devies: zoveel mogelijk daglicht in gebouwen binnen laten, zorgen voor natuurlijke ventilatiestromen en probeer de natuur in en bij het gebouw te halen. Deze dag leren we veel over biologie, over natuurlijke bouwmaterialen, flexibele gebouwen. En natuurlijk over ontwerpen met licht en lucht.
Themasponsor: Velux

Donderdag 7 februari – Circulair ontwerpen en bouwen
Ambassadeur: Tom Frantzen, Frantzen et al, Lemniskade
Dat dit thema op de agenda staat van BouwBeurs R&D, zal niemand verwonderen. Heel veel wordt tegenwoordig ‘circulair’ genoemd. Aan Tom Frantzen de taak om de opgave van het circulair ontwerpen en bouwen te duiden. Dat gaat over vele schaalniveau’s, zo stelt hij: “Het is belangrijk om te bouwen met hernieuwbare materialen en bij het ontwerp al na te denken over hoe we grondstoffen kunnen terugwinnen als het gebouw zijn functie verliest. Maar laten we ook proberen om gebouwen te maken die geschikt zijn voor alternatief gebruikt, om waar het kan sloop te voorkomen.” De dag wordt gevuld met nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen. Zodat we de bomen in het circulaire bos gaan zien.
Themasponsor: Assa Abloy

Vrijdag 8 februari – Extreme engineering in de lage landen
Ambassadeur: Salomé Galjaard, ARUP
Technologie en data kunnen een instrument zijn om te ontwerpen op verschillende schaalniveaus. Salomé Galjaard is binnen ARUP – maar deze dag ook voor de bezoekers van BouwBeurs R&D – de spin in het web van vernieuwing. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen, spannende projecten en waar is de constructieve en bouwkundige innovatiekracht maximaal ingezet? We leren het op deze dag, waar het zal gaan van super lichtgewicht tot extreem solide (bijvoorbeeld omdat de aardbodem kan bewegen). Supernieuwsgierige mensen bezoeken BouwBeurs op vrijdag!