Certificaat voor bescherming van monumentaal hout

Artikel delen

Van Lierop heeft zich gecertificeerd voor de Integrated Pest Management (IPM) Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is verkregen op basis van het Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB), in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Op 7 november 2018 overhandigden directeur Conno de Ruijter van KPMB, auditor Kees Bode van C+ Certificering en ERM-directeur Walter de Koning het certificaat aan directeur Bart van Lierop.

V.l.n.r. Kees Bode (C+ Certificering), Bart van Lierop en Ferry Cramer (Van Lierop), Conno de Ruijter (KPMB) en Walter de Koning (ERM).

Voor Bart van Lierop onderstreept het certificaat de deskundigheid van zijn bedrijf in de houtbescherming van monumenten. ‘Wij hechten aan een bedachtzame wijze van benaderen en willen daarop ook getoetst kunnen worden. Daarom werken we overeenkomstig de uitvoeringsrichtlijn en respecteren de uitgangspunten, zoals vastgelegd in de restauratieladder. De gestelde eisen aan bijvoorbeeld (voor)onderzoek, herstel en bestrijdingsmaatregelen zijn anders dan voor niet-historische gebouwen. Mede daarom werken wij met een drukloos injectiesysteem tegen ongedierte als houtwormen, bonte knaagkever en boktorren. Daarnaast onderzoeken wij houtrot met inspectie-apparatuur zoals een Resistograaf. Deze innovatieve systemen laten geen zichtbare sporen in het monumentale hout achter.’ Hij verwijst voor het goede resultaat mede naar zijn team onder leiding van Ferry Cramer.
Het certificaat werd overhandigd in Fort Wierickerschans in Bodegraven, een van de erfgoedprojecten die door Van Lierop onderhanden is genomen.

Voorkomen van houtaantasting

Integrated Pest Management (IPM) is een samenhangend stelsel van maatregelen om op lange termijn, met een minimale belasting door toxische stoffen, de aantasting van hout door insecten te voorkomen of te beheersen. KPMB en ERM hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor het bestrijden van schimmels en insecten in monumentale houten constructies. Hierbij worden de IPM-principes gekoppeld aan de uitgangspunten voor het maken van cultuurhistorisch verantwoorde restauratiekeuzes. De ERM-Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting (URL 5001) baseert zich op de laatste stand van de techniek.