Maatwerk in mobiliteit

Artikel delen

Nu de economie weer goed draait durven bedrijven, na een lange periode van uitstellen en besparen, hun wagenpark weer te verjongen. “Toch blijft het zaak de autokosten – voor veel ondernemers kostenpost nummer 2 na het personeel – goed te beheersen. Want in de nog altijd broze betere tijden is elke mogelijke besparing welkom.”

Aan het woord zijn Wim Meijerman en Paul Oosterhaven van BD Lease, dat als onafhankelijke tussenpersoon bemiddelt bij de totstandkoming van leaseoplossingen voor nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens. In de afgelopen jaren wisten zij voor veel van hun opdrachtgevers welkome besparingen van 5 tot 15% op hun leasecontracten te realiseren. “Een kwestie van goed luisteren naar wat de klant precies wil en daar de oplossing zo persoonlijk mogelijk op afstemmen”, aldus Oosterhaven, die zijn sporen in de leasewereld heeft verdiend bij onder meer Fiat Nederland.

“Onze kracht schuilt in het netwerk van banken en leasemaatschappijen waarmee wij zaken doen,” valt Meijerman hem bij. We zijn dus absoluut geen prijsvechter, maar gaan voor de oplossing die in alle opzichten het best aan de vraag van de klant beantwoordt.” In de aanpak van BD Lease draait alles om de best passende leaseoplossing, waarbij de gehele situatie in acht wordt genomen. “Total Cost of Ownership, daar gaat het om!”, benadrukt Oosterhaven. “Bovenop de vaste leasekosten per maand heb je te maken met variabele brandstofkosten, die om allerlei redenen ook nog eens hoger kunnen uitvallen dan verwacht. In alle gevallen adviseren wij onze klant op basis van onze periodieke rapportages over de te nemen maatregelen.”

BD Lease
www.bdlease.nl

Bezoek BD Lease op BouwBeurs 2019, hal 12, Stand D109