Investeringssubsidie duurzame energie onverminderd populair

Artikel delen

De discussie over het wel of niet dichtdraaien van de gaskraan, de aangekondigde informatieplicht energiebesparing of de intrinsieke motivatie van particulieren en ondernemers om te verduurzamen: het zijn allemaal redenen waarom de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) onverminderd populair blijft. De ISDE geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. In tegenstelling tot andere regelingen is de regeling beschikbaar voor zowel particulieren en zakelijke gebruikers.

Het subsidiebudget voor de ISDE-regeling in 2019 is vastgesteld op € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie van deze apparaten.
In de eerste drie maanden van 2019 zijn al 10.594 aanvragen ingediend voor in totaal 15.474 apparaten. De geclaimde subsidie van deze aanvragen bedraagt € 32.700.000. Het zijn in deze periode vooral particulieren die een aanvraag hebben ingediend. Ruim 9.300 apparaten zijn door particulieren aangemeld. Opvallend in de cijfers is dat voor de zakelijke markt bijna geen subsidie voor het plaatsen van pelletkachels wordt aangevraagd. In de zakelijke markt gaat het namelijk om slechts een half procent, tegen ruim 8% bij de particulieren. Daarentegen wordt door particulieren weer weinig geïnvesteerd in biomassaketels, terwijl de zakelijke markt verantwoordelijk is voor ruim 27% van de aanvragen.

De marktprijzen voor biomassaketels zijn recent fors gedaald. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat bij deze ketels meer subsidie wordt verstrekt dan gewenst door de overheid. Om deze ongewenste situatie te voorkomen is het subsidiebedrag voor een op biomassa gestookte ketel tot en met 40 kW verlaagd van € 2.500 naar € 1.250. Dit bedrag wordt verhoogd met € 70 per kW extra vermogen van de ketel, in plaats van de € 110 per kW die voorheen gehanteerd werd.

Deze nieuwe subsidiebedragen zijn sinds 21 maart van toepassing. Omdat particulieren, in tegenstelling tot bedrijven, pas na installatie een aanvraag kunnen doen is voor deze groep geregeld dat de oude subsidiebedragen gehanteerd blijven wanneer de particulier de ketel voor 21 maart heeft laten installeren. In alle andere gevallen zijn de nieuwe subsidiebedragen ook op particulieren van toepassing.

Belangrijkste aan dit nieuws is dat er nog meer dan voldoende budget beschikbaar is voor nieuwe aanvragen. Let bij de aanvraag wel op de verschillen in regels voor particuliere of zakelijke aanvragen. Het is daarom aan te raden om vooraf contact op te nemen met een adviseur om de geplande activiteiten en investeringen te bespreken. Heeft u plannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand e-mailadres of bel 088-253 3300.