Nieuwe website voor VeiligmetVerf.nl

Artikel delen

VeiligmetVerf.nl is vernieuwd. Deze website biedt professionele gebruikers van verf-, lijm- en kitproducten de daarbij behorende veiligheidsinformatiebladen. De VVVF (Nederlandse verf- en drukinktindustrie) en VVVH (verfgroothandel) sloegen hiervoor weer de handen ineen. Een frisse vormgeving en een heldere structuur zorgen voor een nog betere toegankelijkheid.

Per 1 april is de vernieuwde VeiligmetVerf.nl een feit. Jaitske Feenstra (directeur VVVF) is blij met de nieuwe online tool: “De site oogt aantrekkelijk en is gebouwd met eigentijdse, moderne software”, zegt ze. “Dat is zeker een pré. Doel is dat veilig met producten wordt gewerkt. Dat begint ook voor ónze afnemers met het inwinnen van goede informatie over gezondheidsrisico’s en de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen. Dus moet dat alles gemakkelijk vindbaar zijn. Wij vinden het belangrijk daaraan een grote bijdrage te leveren.”

Wettelijke plicht

VeiligmetVerf.nl bevat een ruime database met veiligheidsinformatiebladen van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Bij de eerste aankoop krijgen afnemers per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende veiligheidsinformatieblad; eventuele latere updates ontvangen ze automatisch.
De verplichting voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen staat beschreven in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31). Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten gebruiken VeiligmetVerf.nl om veiligheidsinformatiebladen door de keten heen te verspreiden. Professionele gebruikers van deze producten zijn daarnaast verplicht de veiligheidsinformatiebladen door te lezen en hun personeel te instrueren. De informatie moet ook aanwezig zijn op de projectlocatie. Inspectie SZW controleert hier nauwgezet op tijdens haar inspecties.