Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Artikel delen

Op 28 maart, tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, presenteerde de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Een meer op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak, vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker hebben om te overleven. De Handreiking Natuurdaken beschrijft soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Het uitgebreide hoofdstuk over de aanleg van een natuurdak gaat in op hoe plantenkeuze en extra voorzieningen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders bijen en andere kleine dieren.

“In deze handreiking zijn kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld door de Green Deal Groene Daken waar NIOO-KNAW partner van is. Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en meer kennis van natuur op daken is nodig. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Het is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf”, aldus Louise Vet (directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en voorzitter kwartiermakers Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Wilco van Heerewaarden (BTL en werkspoor Biodiversiteit van Green Deal Groene Daken): “Natuurdaken kunnen een belangrijke rol in de vergroeningsopgave van de stad spelen. Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groene specialist, ecoloog en of landschapsarchitect. Met de Handreiking Natuurdaken willen we initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.”

Partners

De Handreiking Natuurdaken is samengesteld door Green Deal Groene Daken partners: BTL Groep, NIOO-KNAW, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, ZinCo Benelux, Wageningen UR, gemeente Amsterdam en VIBA-Expo. De handreiking is mogelijk gemaakt door: Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken, BTL Groep, Branchevereniging VHG en NIOO-KNAW.

De Handreiking Natuurdaken is te downloaden via: www.greendealgroenedaken.nl/biodiversiteit