Samenwerking KNB en New Energy Coalition

Artikel delen

Met een duidelijke handtekening bekrachtigden branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en New Energy Coalition op 21 mei in Zwolle hun nieuwe samenwerking. Doel is het binnen bereik brengen van een passende energietransitie in de Nederlandse industrie van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels.

KNB-directeur Ewald van Hal, namens de Nederlandse bouwkeramische industrie, en de heer Patrick Cnubben, projectmanager waterstof bij New Energy Coalition, bezegelden de ondertekening met een ferme handdruk. “De samenwerking ondersteunt het duurzaamheidsbeleid van onze industrie waarin het toepassen van energie uit duurzame bron een speerpunt vormt”, aldus KNB-directeur Van Hal. De heer Cnubben: “Door samen op te trekken wordt de horizon verbreed om kansen te verkennen”.
KNB en de New Energy Coalition vinden elkaar op de wederzijdse inbreng van expertise, kennis en netwerken. Het geeft een solide basis voor onderzoek gericht op het verkennen van opties voor een toekomstbestendige fabriek. Als eerste project wordt gewerkt aan waterstof voor de productie van keramische bouwmaterialen. Dit moet voorzien in meer inzicht op onder meer het effect van deze brandstof in de oven en het effect op het keramisch product zelf.

Met het oog op het voldoen aan de klimaatdoelstellingen zet de bouwkeramische industrie actief in op energiebesparing, emissiebeperking en op inzet van energie uit duurzame bron. Naast een Routekaart 2030 en Duurzaamheidsagenda die de sector reeds kent werkt KNB momenteel aan een Energievisie en een toekomstgerichte Investeringsagenda. De recent ingestelde Transitie en Innovatieraad Keramiek helpt daarbij.