Nieuwe Afnameovereenkomst NOM-renovaties en -nieuwbouw

Artikel delen

De renovatie en nieuwbouw van huurwoningen tot nul-op-de-meterwoningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie. De bouwer neemt bijvoorbeeld geen afscheid van het project nadat het is opgeleverd. Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling hebben gezamenlijk een nieuwe Afnameovereenkomst ontwikkeld: één voor renovatie en één voor nieuwbouw.

De twee varianten van de Afnameovereenkomst zijn gezamenlijk ontwikkeld door een werkgroep van Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling. De renovatieversie is een actualisatie van een eerdere versie en is op onderdelen aangepast. Daarnaast is een nieuwbouwvariant ontwikkeld omdat daar steeds meer behoefte aan is.

Bouwers en corporaties hebben met deze twee varianten een breed gedragen en uniform kader om hun verantwoordelijkheden en afspraken bij NOM-renovaties en -nieuwbouw vast te leggen. Op grond van de Afnameovereenkomst gebeurt er bij renovatie en nieuwbouw iets extra’s vergeleken met het reguliere proces. De woning wordt zo goed geïsoleerd dat nog maar heel weinig energie nodig is voor verwarming. Daarnaast krijgt de woning een of meer installaties om energie op te wekken, bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp.

De uitdaging is om gemiddeld voldoende energie op te wekken om daarmee te voorzien in de energiebehoefte (warmte, koken, warm water) van de bewoners van de woning. Als dat lukt, zal de energiemeter op nul kunnen blijven staan.
De Afnameovereenkomst gaat ervan uit dat de bouwer gedurende een reeks van ten minste 10 jaar het beheer van de installaties en het onderhoud van de woning op zich neemt. Gedurende die beheer- en onderhoudsperiode garandeert de ‘aanbieder’ aan de ‘afnemer’ dat de woning qua isolatie doet wat deze moet doen en dat de installaties de energie op blijven wekken, die nodig is en tussen partijen is afgesproken.