Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Periodiek verrekenbeding, let op!

Over het algemeen weten echtgenoten wel of ze in gemeenschap van goederen of onder het maken van huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. In de praktijk zien we echter dat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en daar naar handelt. Zo is er vaak een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen, maar in de meeste gevallen wordt dit niet uitgevoerd. Ben je je bewust van de gevolgen als het periodiek verrekenbeding niet wordt uitgevoerd?

Als er een periodiek verrekenbeding is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden dan is het, kort gezegd, de bedoeling dat men afspreekt jaarlijks te kijken wat er van het inkomen van dat jaar is gespaard. Dit gespaarde bedrag verrekent men dan zodanig dat beide echtelieden hiervan de helft krijgen. Van belang is dat voorgaande verrekening jaarlijks uitgevoerd wordt.

In de praktijk blijkt echter vaak dat het verrekenbeding nooit is uitgevoerd. In het geval dat echtgenoten nooit periodiek hebben verrekend, heeft dit een aantal gevolgen. Als echtgenoten besluiten om te scheiden dan wordt er gehandeld alsof er sprake is van gemeenschap van goederen. Dit betekent dat het aanwezige vermogen (exclusief voorhuwelijks vermogen, schenkingen en erfenissen) gelijkelijk tussen de echtgenoten verdeeld wordt. Voor de ondernemer of de DGA kan dit ongunstig zijn aangezien de helft van de waarde (inclusief eventuele stille reserves) van de onderneming of vennootschap ten gunste komt van de andere echtgenoot. Ook in geval van een eventueel faillissement is het vermogen niet uit de risicosfeer van de onderneming of vennootschap gehaald en vormt dus ook een verhaalsmogelijkheid voor de curator.

Vaststellingsovereenkomst

Voorgaande gevolgen kan op een aantal manieren worden voorkomen. Zo kunnen de echtgenoten ervoor kiezen om alsnog periodiek te verrekenen vanaf het moment dat zij zijn gehuwd. Echter, in de praktijk blijkt vaak dat de gegevens van de eerste jaren van het huwelijk niet meer beschikbaar zijn. Feitelijk betekent dit dat het periodiek verrekenen niet mogelijk is. Gelukkig is er nog een ‘escape’. Zo kan er een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. In de vaststellingsovereenkomst wordt globaal vastgelegd wat er verrekend had moeten worden over de eerdere huwelijksjaren en wat de onderlinge schuldverhouding is tussen echtgenoten en of deze vervolgens verrekend zal worden. Van belang is dat er zorgvuldig naar de vaststellingsovereenkomst wordt gekeken anders kan de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst en de inhoud daarvan op een later moment alsnog worden betwist en vernietigd.
Nadat de vaststellingsovereenkomst is opgesteld, kunnen echtgenoten er voor kiezen het periodiek verrekenbeding te behouden dan wel de huwelijkse voorwaarden te wijzigen en het periodiek verrekenbeding te laten vervallen. Als echtgenoten besluiten om het periodiek verrekenbeding te behouden, dan moet dit jaarlijks uitgevoerd worden.

Finaal verrekenbeding

Vaak zien we dat er bij aanpassing van de huwelijkse voorwaarden in plaats van een periodiek verrekenbeding een finaal verrekenbeding opgenomen wordt. Dit beding houdt in dat er niet jaarlijks wordt verrekend, maar bijvoorbeeld alleen bij het einde van het huwelijk in geval van echtscheiding. In de praktijk een stuk eenvoudiger uit te voeren maar wel met het gewenste resultaat.
Alle reden dus om je huwelijkse voorwaarden eens tegen het licht te houden. Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact op met mij!

Nienke Zomer
Belastingadviseur
Alfa Accountants en Adviseurs
nzomer@alfa.nl

BouwTotaal