Trendrapport: warmtepompmarkt groeit fors

Artikel delen

In 2019 steeg het aantal verkochte warmtepompen naar 40.204, een stijging van 32% ten opzichte van de 30.481 verkochte exemplaren in 2018. Dit jaar verwacht onderzoeksbureau Dutch New Energy Research dat de Nederlandse markt met 24% verder groeit naar bijna 50.000 verkochte warmtepompen, zo blijkt uit het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020.

Veel consumenten menen dat warmtepompen zorgen voor een (te) hoge geluidsbelasting. De sector zelf lijkt hoopvol dat dergelijke problemen binnenkort tot het verleden behoren. De helft van de fabrikanten verwacht binnen vijf jaar fluisterstille warmtepompen te kunnen produceren die een maximaal geluid produceren van 30dB op een afstand van minder dan 5 meter.Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. “Wij zien echter dat de sector hard werkt aan het bieden van oplossingen, waardoor ook de warmtepomp een onmogelijk te negeren factor wordt.”

Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport is gebaseerd op een onderzoek onder installateurs en fabrikanten. De sector ziet zelf als struikelblok onvoldoende woningisolatie, wat leidt tot een hoog energieverbruik door warmtepompen als belangrijkste hinderpaal. Ook de hoge aanschafkosten worden vaak genoemd als uitdaging. Als de gasprijs de komende jaren verder stijgt, zal de financiële aantrekkelijkheid van warmtepompen echter fors toenemen.

Informatie: www.duurzaamverwarmd.nl