Rekenregels drinkwaterinstallatie

Artikel delen

Het is van belang dat het ontwerp van drinkwaterinstallaties zo goed mogelijk aansluit bij het verwachte waterverbruik. Op die manier kan het materiaalgebruik efficiënter en kan in sommige gevallen ook het energiegebruik lager. Maar een op het verbruik afgestemde installatie is vooral van belang voor een betere waterkwaliteit. Rekenregels helpen de installateur bij het ontwerp om een nauwkeurige inschatting te maken van het waterverbruik. Dat lezen we op de site van E&W Installatietechniek van Techniek Nederland.

Een expertgroep heeft op initiatief van Techniek Nederland aanvullende rekenregels opgesteld om een goede schatting te maken van het waterverbruik. In Isso-publicatie 55 zijn voor enkele standaardgebouwen al langere tijd rekenregels opgenomen, gebaseerd op zogenoemde Simdeum-simulaties. Simdeum is een model dat het waterverbruik simuleert, met als doel het ontwerp van drinkwaterleidingsystemen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het verwachte verbruik.
Vanuit de installatiemarkt ontstond een groeiende behoefte om deze regels verder te optimaliseren en ook rekenregels te ontwikkelen voor nog meer gebouwen. Op initiatief van en in samenwerking met Techniek Nederland is een uitbreiding voor de utiliteitsbouw tot stand gekomen.

Voorkomen overdimensionering

Om klachten te voorkomen kiezen installateurs bij het ontwerp van drinkwaterleidingsystemen voor zekerheid. Die zekerheid realiseren zij door de leidingsystemen groter te dimensioneren dan strikt nodig is. Omdat de nieuwe rekenregels veel nauwkeuriger aansluiten bij het verwachte toekomstige gebruik, is overdimensionering niet meer nodig. Dat kan tot een behoorlijke correctie in het ontwerp leiden. Met de aanvullende rekenregels komt de maximale volumestroom voor een hotelvleugel met twintig kamers – douchetype III voor koud water – uit op 1,33 l/s, terwijl met de oude methode gedimensioneerd zou moeten worden op 1,7 l/s. Voor warm water liggen de waarden op respectievelijk 0,72 l/s en 0,94 l/s.

De aanvullende rekenregels, die een nauwkeuriger waterverbruik voorspellen, leiden bij de installatie direct tot een kostenbesparing, omdat minder materiaal (kleinere diameters, minder beugels et cetera) nodig is. Maar wellicht nog belangrijker is het gezondheidsaspect. Een ontwerp dat nauwkeuriger aansluit bij de toekomstige vraag, levert een betere kwaliteit van het drinkwater. Wanneer in een hotelvleugel voor het leidingsysteem een bepaalde diameter is toegepast, terwijl volstaan had kunnen worden met een kleinere diameter, zal minder verversing in de leiding optreden. Daarmee neemt de kans toe dat verontreinigingen zich aan de wand hechten.
Vooral in gebouwen met hogere omgevingstemperaturen, zoals een hotel, wordt daarmee onnodig risico opgezocht. Hoe langer het water in de leidingen stilstaat, hoe groter de kans dat het water opwarmt, hoe meer kans op aangroei van de biofilm. Ook energetisch is er een voordeel. Een op het juiste watergebruik berekende installatie kan doorgaans met een kleiner circulatiesysteem volstaan dan een overgedimensioneerde installatie.

Meer weten? Ga naar E&W Installatietechniek.