Stichting Examenkamer toezichthouder TCVT-examens

Artikel delen

De Stichting Examenkamer is sinds 1 januari 2020 officieel toezichthouder geworden bij de TCVT-examens en de registratie. De Stichting TCVT is opgericht door de sector verticaal transport om de keuring- en certificatieschema’s te beheren en onderhouden. Dankzij een speciale wetswijziging wordt het wettelijk systeem van persoonscertificatie voor kraanmachinisten nu vervangen door een systeem van persoonsregistratie.

Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan de voormalige certificatie. De belangrijkste wijziging is dat de Stichting Examenkamer voortaan de examinering bij vier erkende exameninstellingen en de persoonsregistratie, uitgevoerd door TCVT-RA, gaat controleren in plaats van een certificerende instelling die dat deed in het kader van de ISO-persoonscertificatie. In dit laatstgenoemde systeem kon hercertificering uitsluitend plaatsvinden op basis van een opnieuw af te leggen examen. Dit gold zelfs voor mensen die op basis van hun werkzaamheden hun kennen en kunnen aantoonbaar konden maken.
Doordat nu een deskundige partij als de Stichting Examenkamer toezicht houdt op de examinering en de registratie, kan voortaan professioneler en adequater worden gewerkt. Zo controleren ze onder meer of alle partijen doen wat ze moeten doen. Tijdens examineringen komen inspecteurs van de Stichting Examenkamer voortaan onaangekondigd en steekproefsgewijs binnen. Dit zal bij elke exameninstelling gebeuren. Dit alles in het kader van het feit dat onafhankelijkheid, integriteit en objectiviteit van het examenstelsel van cruciaal belang zijn. De Stichting Examenkamer kan door haar onafhankelijke positie als buitenstaander een volledige scheidingsmuur creëren.
Door te werken met een professionele toezichthouder als de Stichting Examenkamer, is de verwachting dat een deugdelijke examinering en juiste registratie geborgd worden en dat het stelsel goed in balans is.