Tegels verlijmen op vlakke en niet vlakke ondergronden

Artikel delen

De kwaliteit van tegelwerk staat of valt met een goede verwerking. Daarvoor is kennis nodig van de ondergrond, verlijmingsproducten, verlijmingstechnieken, tegelkwaliteit en voegwerk. BouwTotaal geeft je samen met Weber Beamix B.V. tips voor een goede verlijming van tegels op vlakke en niet vlakke ondergronden.

Binnenwanden

 

1. Voorbereiding

Bepaal de wateropname (porositeit) van de ondergrond en de tegel. De porositeit is te testen door bijvoorbeeld er wat water op te druppelen. Bij opname van de druppels binnen één minuut is de ondergrond absorberend. Als het te betegelen muuroppervlak onvoldoende vlakheid heeft, moet deze eerst worden uitgevlakt met webermix vlak. Toe te passen in laagdiktes van 3 tot 30 mm en al na 4 uur kan deze oppervlakte worden betegeld. Gebruik hiervoor een cementgebonden tegellijm zoals de webercol project of de webercol LC 220.

2. Optimale hechting

Welke lijm is nodig bij welke ondergrond om een optimale hechting te krijgen?

  • Ondergrond en tegel zijn vochtabsorberend en het maximale tegelformaat is 25 x 25 cm: Weber Pasta tegellijm easy is zeer geschikt.
  • Ondergrond en tegel zijn vochtabsorberend en het maximale tegelformaat is 35 x 35 cm: Weber Pasta tegellijm top is zeer geschikt.
  • Bij tegel over tegel (met absorberende achterzijde): Weber Pasta tegellijm top is zeer geschikt tot een tegelformaat van 30 x 30 cm.

Zorg in alle gevallen voor een lijmcontactvlak van minimaal 80%. Bij alle andere situaties moet men een poeder tegellijm, type webercol project, webercol snel of webercol LC 220 (grijs of wit) toepassen. Denk aan tegelformaten groter dan 35 x 35 cm en/of een niet vlakke (oneffen) ondergrond. Ook hier moet een lijmcontactvlak van minimaal 80% worden aangehouden.

3. Voorbereiden product

Pastalijmen (Weber Pasta tegellijm top / Weber Pasta tegellijm easy) zijn direct klaar voor gebruik. Roer het eerst door en breng de lijm aan op het te betegelen oppervlak.
Poederlijmen (webercol project / webercol LC 220) moeten worden aangemaakt met water. Meng de poederlijm met de hoeveelheid water die is aangegeven op de verpakking.

 

4. Aanbrengen

Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het belangrijk dat naast de juiste lijmsoort er ook voldoende lijm achter de tegel zit. Het lijmcontact oppervlak moet minimaal 80% zijn. Realiseer een lijmdikte van maximaal 7 mm, afhankelijk van de juiste lijmkam. Alle lijmen van Weber zijn hiervoor geschikt.

5. Afwerken

De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort of webercolor premium. Pas voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen weberseal S toe.

Vloeren

1. Voorbereiding

Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt. Test de porositeit door er bijvoorbeeld wat water op te druppelen. Bij opname van de druppels binnen één minuut is de ondergrond absorberend. Bij sterk absorberende vloeren de ondergrond voorbehandelen met webertile prim. Bij matig tot niet zuigende vloeren de ondergrond voorbehandelen met webertile prim S.
Indien de vloer onvoldoende vlakheid heeft, moet deze eerst worden geëgaliseerd met weberfloor dek, weberfloor fiber of weberfloor project.

2. Optimale hechting

Zeker voor het verlijmen van tegels op de vloer is het van groot belang dat de juiste lijmsoort wordt gekozen en er voldoende lijm achter de tegel zit. Minimaal 80% van het tegeloppervlak moet verlijmd zijn en bij intensief gebruik en/of buitengebruik zelfs 100%. Genoemde percentages kunnen op de volgende manieren worden gehaald:

  • Toepassing dunbedlijm. Maak gebruik van een grof getande kam (meestal > 10 mm) en/of van een dubbele verlijming, de zogenaamde buttering floating methode. Bij deze methode worden zowel de onderkant van de tegel als de ondergrond van lijm voorzien. Vlij de tegel dusdanig op de ondergrond zodat de rillen haaks (kruislings) op elkaar liggen. Alle poederlijmen van Weber zijn hiervoor geschikt.
  • Toepassing middelbedlijm. Realiseer een lijmdikte, afhankelijk van het lijmtype, van maximaal 15 tot 20 mm. Poeder tegellijmen webercol LC 220 (grijs/wit) en de webercol snel zijn hiervoor uitermate geschikt.
  • Toepassing vloeibedlijm. Een voorwaarde is dat de ondervloer vlak is. Het grote voordeel van het toepassen van een vloeibedlijm is dat er geen luchtbellen of holle ruimten in het lijmbed aanwezig zijn. webercol LC 220 (grijs/wit) is uitermate geschikt voor deze toepassing.

Let op: pas bij het verlijmen van tegels op een vloer nooit een pasta tegellijm toe!

3. Voorbereiden product

Poederlijmen moeten worden aangemaakt met water. Meng de poederlijm met de hoeveelheid water aangegeven op de verpakking. Let daarbij wel op welke lijmmethode toegepast wordt in verband met de dosering van de hoeveelheid water. Een vloeibedlijm wordt met meer water aangemaakt dan een middelbedlijm.

4. Aanbrengen

Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste lijmsoort er ook voldoende lijm onder de tegel zit. Het lijmcontact oppervlak moet minimaal 80% tot 100% zijn. Alle poederlijmen van Weber zijn hiervoor geschikt. Voor tegels die schotelgedrag kunnen vertonen adviseert Weber Beamix een 100% verlijming met webercol snel.

5. Afwerken

De aangebrachte tegels zijn af te werken met webercolor comfort of webercolor premium. Pas voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen weberseal S toe.