‘Hortus Ludi’: volledig houten woningen in Nijmegen

Artikel delen

Uit een selectie van veel inzendingen is het plan Hortus Ludi van Dura Vermeer door de gemeente Nijmegen uitgeroepen tot winnaar van de locatie aan de Dobbelmannweg in Nijmegen. Hortus Ludi is een duurzaam en natuurinclusief project waarbij met bijzondere materialisatie wordt aangesloten bij de klassieke gevels van het kloostercomplex waar de locatie onderdeel van uitmaakt.

Op de plek waar nu een oud schoolgebouw staat komen twee volledig houten woongebouwen met 11 bijzonder duurzame grondgebonden woningen, grenzend aan een bijzondere, gezamenlijke kloostertuin die bereikbaar is via een poortgebouw. Door één entreegebouw te maken voor alle woningen, creëren we een community die goederen en ruimte met elkaar deelt en gebruikt.

Hortus Ludi wordt volledig uit CLT hout (Crossed Laminated Timber) opgericht en is mede daardoor een uniek plan voor Nijmegen. Houtbouw wordt veelal gezien als een uitdaging in de projectmatige bouw, maar voor Robert-Paul Jansen, ontwikkelmanager bij Dura Vermeer, is gewoon beginnen en delen van ervaringen het devies. “Hoe mooi is het om te kunnen bouwen met een positieve impact voor bewoners, de omgeving én het klimaat. Dát is de echte opgave als het gaat om bouwen met oog voor de toekomst, bouwen met een positieve impact!”.

Next level duurzaamheid

De jury is zeer positief over de inzending: “Het bouwplan voegt zich op goede wijze in het beeld van de andere gebouwen op het katholieke complex. Daarbij worden de historische gevels aan de Dobbelmannweg hersteld. Er is gekozen voor een bijzondere eigentijdse vormgeving, waarin wordt verwezen naar de verfijnde architectuur van de andere gebouwen op het complex. Qua natuurinclusief bouwen zijn de gestelde kaders overtroffen. Dit plan doet de biodiversiteit ten goede!”

Naast het gebruik van bijzondere materialen is Hortus Ludi ontworpen volgens ‘The Good Life’, het vernieuwende woon- en leefconcept van Dura Vermeer waarin niet de techniek, maar juist de mens centraal staat. “Ook de sociale duurzaamheid wordt goed ingevuld door te werken met gemeenschappelijke ruimtes en deelconcepten. Op dit thema is dan ook een overtuigende meerwaarde gescoord.”, aldus de jury van de gemeente Nijmegen.

Vanaf dit moment wordt het plan verder uitgewerkt. Naar verwachting gaan de woningen rond de zomer in verkoop gaan en starten we in het eerste kwartaal van 2021 met de realisatie van dit nieuwe, bijzondere stukje Nijmegen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op de website www.hortusludi.nl.

Bijeenkomst

Wij gaan graag in gesprek met de omgeving en belangstellenden tijdens een informatieavond, maar op dit moment gaat dat helaas niet. Daarom laten we dat op een later moment plaatsvinden. Ook de gemeente Nijmegen organiseert – wanneer dat weer mogelijk is – een informatiebijenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het gekozen plan en het bouwproces toegelicht. Omwonenden ontvangen daarvoor een uitnodiging per post.

Dura Vermeer heeft voor Hortus Ludi samengewerkt met Architectuur Maken, Eco+ Bouw, Bureau Stadsnatuur, Visietech, Buro Bouwfysica en de Dura Vermeer Design Studio. Visuals door Proloog.