Vijf extra belastingmaatregelen vanwege corona

Artikel delen

De Rijksoverheid heeft een aantal nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om ondernemers ruimte te geven tijdens de coronacrisis.

1. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
Met de werkkostenregeling kunnen onbelaste vergoedingen aan werknemers gegeven worden, zoals een bloemetje of een cadeaubon. De vrije ruimte hiervoor wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. De vrije ruimte wordt automatisch door de Belastingdienst aangepast.

2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Komt u als zzp’er niet aan de verplichte 1.225 uren per jaar om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek? Maakt u zich geen zorgen. De Belastingdienst zal er van 1 maart t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week heef gewerkt, of dat nu wel zo is of niet. En dus behoudt u het recht op de zelfstandigenaftrek.

3. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij ook een aanmerkelijk belang hebben, betaling loonheffingen over een loon dat passend is bij de verrichte arbeid. Ook als de onderneming geen of minder omzet draait. Tijdelijk mag u van een lager loon uitgaan die in verhouding is met het omzetverlies, net als tijdens de kredietcrisis. De regeling wordt zo spoedig mogelijk door de Belastingdienst ingevoerd.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verwachte verlies van 2020 verrekenen met de winst van 2019. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. Er komt binnenkort een beleidsbesluit met de voorwaarden voor het vormen van de reserve.

5. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kunt u tijdelijk niet aan de hypotheekverplichting voldoen? Dan kunnen kredietverstrekkers zoals banken een betaalpauze van rente en aflossing van maximaal 6 maanden aanbieden. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.

Meer weten? Ga naar www.belastingsdienst.nl en klik op ‘Coronavirus’. Vervolgens klikt u op de eerste optie ‘> U bent werkgever of ondernemer’.

Bron: OnderhoudNL.