Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Winstbelasting verlagen met ruim 60 procent

Ruim 60 procent belastingverlaging. Dat is het voordeel van de innovatiebox. Die regeling is in het leven geroepen voor ondernemers die nieuwe producten, diensten of processen ontwikkelen en daarvoor aanspraak kunnen maken op de WBSO. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten naar 7 procent (op basis van nieuwe belastingplannen wordt dit 9 procent vanaf 2021). Bij een regulier belastingtarief van 25 procent is dat dus een verlaging van meer dan 60 procent. Een heel aantrekkelijke regeling zoals het voorbeeld hieronder laat zien.

Fictief Bouw BV is een winstgevend Nederlands bouwbedrijf dat zich wil onderscheiden door middel van innovatie. Het management heeft drie jaar geleden besloten om te onderzoeken of de traditionele bouw slimmer en efficiënter kan worden uitgevoerd. De engineers van Fictief Bouw hebben baanbrekende resultaten weten te behalen met onderzoek naar een slim productieproces, in combinatie met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe koppelings- en bevestigingstechnieken.
Zo kan het bedrijf efficiënter produceren en is het product van een betere kwaliteit dan dat van de concurrentie. Voor de ontwikkeling heeft de onderneming gebruik gemaakt van de WBSO: een loonkostensubsidie voor technisch innovatief personeel. Door deze ontwikkeling bestaat de totale winst van Fictief Bouw nu voor 70 procent uit de nieuw ontwikkelde productlijn. De overige 30 procent van de winst is nog afkomstig uit de traditionele bouw.

Innovatiebox

Nu de nieuwe productlijn daadwerkelijk wordt verkocht, heeft Fictief Bouw met de Belastingdienst vooraf om afstemming rond de innovatiebox gevraagd. Er zijn een verzoekschrift en een rekenmodel bij de Belastingdienst ingediend. Hierin is goed onderbouwd hoe de innovatiebox bij Fictief Bouw moet worden toegepast. Het is van groot belang dat de ontwikkelactiviteiten en de WBSO blijven doorlopen; de WBSO is immers het toegangsbewijs voor de innovatiebox.
Na overleg met de Belastingdienst komen beide partijen overeen dat de innovatiebox vijf jaar lang mag worden toegepast bij Fictief Bouw. In een vaststellingsovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Om ook na die periode nog gebruik te kunnen maken van de innovatiebox moet een verlengingsverzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Als de WBSO-activiteiten doorlopen en aan de overige voorwaarden is voldaan is een verlenging mogelijk.
Zo kan Fictief Bouw vijf fiscale jaren het lagere vennootschapsbelastingtarief van de innovatiebox (2020: 7%) toepassen over 70% van de winst die toe is te rekenen aan de nieuwe productlijn. Hierdoor worden de innovatieve winsten een stuk lager belast: met 7% ten opzichte van het reguliere tarief van 16,5% of 25%.
Omdat de WBSO een belangrijk onderdeel is van deze regeling moet in een vroeg stadium over deze subsidieregeling worden nagedacht. Als het product of het productieproces reeds ontwikkeld is dan ben je te laat.

Ook gebruikmaken van de WBSO en daarna de innovatiebox? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal